Annons:

Tomas Peterson (M) och övriga i kommunstyrelsen avvisar de överklaganden som inkommit mot markanvisningsavtalet i Nybble.

Kommunen avvisar de överklaganden som finns mot Nybblemarken

Helt väntat väljer kommunstyrelsen att avvisa de överklaganden som inkommit till kommunen. I ett yttrande till Förvaltningsrätten i Linköping meddelar kommunen det.
Därmed står en enig kommunstyrelse fast vid att Aleris ska erbjudas marken vid Nybble.

Annons:

Precis som DV berättat i flera artiklar har ett tiotal personer överklagat fullmäktiges helt eniga beslut att anvisa mark åt ett fastighetsbolag knutet till Aleris vid Nybble i Kohagen.

Totalt handlar det om 8 500 kvadratmeter, där Aleris avser att bygga ett nytt behandlingshem för att ersätta det befintliga Stenbäcken i Vimmerby. 

Kommunen menar att de klagandes synpunkter inte håller. 

– Vi hade ett förslag på skrivning till Förvaltningsrätten som kommunstyrelsen ställde sig bakom. Det är en kollektiv skrivning för samtliga överklaganden vi fått in, eftersom de i stort sett är likadana, säger kommunstyrelsens ordförande Tomas Peterson (M). 

Tillbakavisar allt

I sin skrivelse, som är offentlig, hänvisar Vimmerby kommun bland annat till likställighetsprincipen, att alla medborgare ska behandlas lika, endast gäller vid service och bidrag till kommunens egna medborgare. Kommunen menar också att en fastighetsförsäljning inte behöver gå ut på budgivning, utan förbehåller sig rätten att sälja en viss fastighet till en viss köpare. Kommunen gör också en markering – att det än så länge rör sig om en markanvisning. När marken väl ska säljas kommer en extern värdering att ske för att få fram ett pris, skriver kommunen. 

Kommunen tillbakavisar även att det skulle röra sig om ett otillåtet företagsstöd till fastighetsbolaget. Kommunen skriver att marken som anvisas till bolaget bara är 25 procent av den totala marken i området. Därför ska de också bara stå för 25 procent av exploateringskostnaderna och resterande 75 procent kommer kommande eventuella markköpare att stå för.

Yttrandet avslutas med att kommunen även avvisar övriga synpunkter som inkommit från sakägare i Kohagen och Nybble. 

– Vi tillbakavisar de här överklagandena helt, säger Tomas Peterson (M).

Förvaltningsrätten ska nu ta ställning till om beslutet kommit till på rätt sätt, om det är en angelägenhet för kommunen eller inte, om fullmäktige hade befogenhet att fatta beslutet och om det strider mot någon lag eller författning.

Inom ett par månader väntas ett beslut.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

LEDIGA JOBB

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta