Annons:

SÅ MYCKET HÖJER KLT BILJETTPRISERNA 2024

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

SÅ MYCKET HÖJER KLT BILJETTPRISERNA 2024

Nu höjs priserna för kollektivtrafiken i länet. Prisökningarna krävs för att möta de stora kostnadsökningarna, menar KLT. 

Annons:

Kollektivtrafiknämnden beslutade under tisdagen att ge grönt ljus till en justering av biljettpriserna nästa år. Prisernas föreslås att höjas med i snitt sex procent. Undantaget är sommarbiljetten som ska förbli oförändrad på 950 kronor.

"Prisförändringarna krävs för att möta de stora kostnadsökningar som har uppstått inom kollektivtrafiken till följd av bland annat högre bränslekostnader", skriver man i ett pressmeddelande.

För en vuxen resenär som ska åka i en zon innebär det att resan kommer bli två kronor dyrare. En 30-dagarsbiljett i en zon blir för en vuxen 44 kronor dyrare. 

"Kalmar länstrafik ska även i fortsättningen tillfälligt kunna sänka priset på vissa biljetter under en tidsbestämd period", skriver man vidare. 

Intäkterna ökar

Utöver prisjusteringen föreslås också kontrollavgiften höjas från 1 200 kronor till 1 500 kronor. Resekort, som tidigare varit kostnadsfria, får ett pris på 30 kronor. Dessutom införs avgift för resenärer som uteblir från en bokad färdtjänst, sjuk- eller närtrafikresa. Skolbiljettkupongen slopas också.

De föreslagna biljettprisförändringarna väntas bidra till ökade intäkter med nio miljoner kronor. Förslaget ska beslutas av regionfullmäktige i november månad. 

Ingen höjd milersättning

KLT får i uppdrag att undersöka möjligheterna att ändra länets zonstruktur i befintligt biljett- och betalsystem. Det var ett tilläggsyrkande från S, C och V. KD och M yrkade att ungdomar mellan sju och 19 år skulle undantas från prishöjningen, men det förslaget avslogs.

Nämnden valde samtidigt att dra tillbaka sitt tidigare beslut om att höja milersättningen för sjukresor i egen bil. Det innebär att ersättningen för sjukresor med egen bil förblir oförändrad. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt