Annons:

  • M-politikern vill bygga ALV-liknande på centrala tomten

    Niklas Gustafsson (M) vill att man tar inspiration av ALV:s "Lilla staden" vid den framtida byggnationen på Karlbergstomten. Foto: Simon Henriksson

  • M-politikern vill bygga ALV-liknande på centrala tomten

    Den "Lilla staden" inne på ALV. Foto: Ossian Mathiasson

M-politikern vill bygga ALV-liknande på centrala tomten

Det arbetas med en detaljplan för bostäder på Karlbergstomten i centrala Vimmerby. Nu kommer moderaten Niklas Gustafsson med ett förslag. Han vill att det byggs bostäder i stil med "Lilla staden" i Astrid Lindgrens Värld.
– Jag har fått inspiration av ALV:s boendemiljö som är jättefin, säger han.

Annons:

Tomten som är mest känd som Karlbergstomten heter egentligen Storken 18 och köptes av kommunen i slutet av 00-talet för cirka tolv miljoner kronor. 

Fastigheten har sedan dess kostat kommunen ett antal miljoner per år. Redan när kommunen valde att förvärva tomten fanns planer på att bygga lägenheter i området, men i mitten av 10-talet kom mardrömsbeskedet.

Markundersökningar på tomten visade flera giftiga ämnen och det rörde sig om föroreningar i form av olja, olika metaller och klorerade alifatiska kolväten. 

Planen har varit att sanera Karlbergstomten för att därefter sälja den. Innan området kan exploateras måste tomten saneras och en ny detaljplan beställdes under förra året. 

– Man behöver hitta någon som kan utveckla det på rätt sätt med tanke på kringliggande kulturmiljöer. Det uppdraget säger att vi ska möjliggöra för bostadsbebyggelse som knyter an till resten av stadskärnan. Detaljplanens syfte är att se till att bevara värden och stärka stadskärnans inriktning och karaktär, så att den får fortsätta. I slutändan är ju det en politisk fråga hur hårt man vill reglera det i detaljplanen och det beror också på intresset från marknaden. Det finns olika vägar att gå kring detaljplanen och det har tidigare funnits diskussion om att göra det med exploatör, sa samhällsplaneraren Maria Bolin i somras.

"Skapa något unikt"

Med tanke på det här kommer nu ett förslag från oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M). Han har författat motionen där han tillsammans med sitt parti beskriver vad de önskar ska ske med Karlbergstomten. 

– Man börjar komma en bit med själva tomten. Saneringsfrågan har gjorts upp kring vem som ska göra vad och detaljplanearbetet har påbörjats. Den här tomten kan man göra något riktigt bra med, eftersom den ligger så centralt som den gör, säger han. 

Därför föreslår han en unik bebyggelse inspirerad av Vimmerbys historia, som han skriver i motionen. Det handlar om att titta på den bebyggelse som Astrid Lindgrens Värld gjort i sin boendemiljö. Alltså satsningen på den "Lilla staden".

– Jag har fått inspiration av ALV:s boendemiljö som är jättefin med olika hustyper. Det ser ut som gammal bebyggelse och det skulle passa in på tomten. Det skulle skapa något unikt och karaktäristiskt för Vimmerby. 

Rädd för en begränsad plan

Att han författar motionen just nu är att han är rädd för att detaljplanen ska bli begränsad och för att det fortsatt är en bra tid tills detaljplanen kan bli antagen. 

– Vi var på en dragning kring detaljplanearbetet och då ansåg vi att man gått in för mycket på detaljer. Där hade man detaljsatt vilken kulör av en viss färg som skulle användas. Det är alldeles för snävt och skulle inte ge utrymme för någonting i princip. Vi ser en möjlighet till väldigt attraktiva bostäder här, som inte bara är raka eller tråkiga längor. Det går att göra det lite roligare av en så exklusiv och bra tomt. 

Men säger inte du också hur du vill att den ska se ut?

– Jag säger inte att det måste ske på ett visst sätt, utan jag hänvisar endast till att man kan ta inspiration från den boendemiljön. Vi vill se en bred detaljplan, där man kan komma in med nya och spännande förslag, och där detaljplanen är så flexibel som möjligt.

Vill se arkitekttävling

Dessutom vill Niklas Gustafsson gärna att man utlyser en arkitekttävling mellan olika byråer kring vad man kan göra. 

– Jag vet att vissa andra kommuner gjort så och då kanske man får in flera förslag som följer Vimmerbys historia och följer den bild av det historiska Vimmerby som finns i kvarteren runt omkring Karlsbergstomten. Det vore intressant. 

Han ser också utrymme för eventuella företagslokaler. Men att kommunen själva ska bygga avfärdar han.

– I första hand är det ju att man säljer det till någon extern som bygger. Kommunens ekonomi ser ut som den gör och Vimarhem ska precis avsluta sitt Uven-projekt. Det lär dröja många år innan de är redo att bygga något igen, så jag ser inte att det finns utrymme eller möjlighet för det även om det här är ett långt projekt och fortfarande en bit bort.

Vad tror du om chanserna att få igenom motionen?

– Jag vet inte. Majoriteten har inte bifallit mina andra motioner, men den här hoppas jag särskilt på.

Eftersom det är kommunen som har för avsikt att bygga bostäder på den centrala tomten måste kommunen stå för sanering för känslig markanvändning. Skobes Bil ska stå för sanering av mindre känslig markanvändning. Det finns ett avtal mellan parterna upprättat. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt