Annons:

Lägger ribban högt:

Kommunen siktar på att bli en nationell arena för barnlitteratur. Foto: MostPhotos

Lägger ribban högt: "Ska bli en nationell arena för barnlitteratur"

En ny kulturplan närmar sig antagande i Vimmerby kommun. Och då spänner kommunen bågen.
– Vi ska bli en nationell arena för barnlitteratur, säger Lars Johansson (V), som är ordförande i kultur- och fritidsutskottet och ledamot i kommunstyrelsen.

Annons:

Mycket hände i Vimmerby kommun i mitten på 2010-talet. Då försvann kulturförvaltningen och den dåvarande chefstjänsten försvann också. 

Sedan dess har kommunen haft en kulturstrategi, men saknat kulturplan. 

– Det har varit ett litet glapp. Nu har vi tagit ett större tag och försökt arbeta ihop oss. I samband med att vi inledde arbetet med en kulturplan så har vi försökt träffas mer över gränserna, där vi från politiken varit mer delaktiga, säger Lars Johansson (V). 

Möten har hållits och även litteraturnoden, stadsmuseet Näktergalen, kulturskolan, biblioteken och skolbiblioteken har funnits med.

– Vi arbetar ihop oss för att få en gemensam bild. Det finns mycket kultur, men vi har haft en samsyn kring att självklart ska litteratur och barnlitteratur ha en särställning här. 

Spänner bågen

Nu spänner kommunen också bågen, menar Lars Johansson. 

– Vi ska bli en nationell arena för barnlitteratur framför allt och då är Vimmerby berättar en del av det och likaså våra biblioteksverksamheter en del av det. Det finns även mycket annat vi gör kring läsfrämjande insatser och det vi gör nu är att sätta planen och ambitionsnivån. Det finns mycket att jobba vidare med. 

Situationen har tidigare inte varit helt optimal, enligt Lars Johansson.

– Vi har inte haft någon förvaltning och ingen kulturchef. Det har inte blivit samlat, men nu försöker vi spetsa arbetet och det känns bra. En sådan här plan är bra att ha också gentemot nationella aktörer. Det är en del i att sätta oss på kartan som en litteratur- och kulturkommun att ha en ambitiös plan. 

Det har varit en del diskussioner kring redaktionella ändringar, men i övrigt har politiken varit överens. Kulturplanen ska slutligen antas av fullmäktige. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt