Annons:

Inga varsel i sjukvården trots tuff ekonomi – men fler kan få resa till operationer

Lena Granath (V), Angelica Katsanidou (S) och Karin Helmersson (C) representerar regionens politiska majoritet. Foto: Pressbild

Inga varsel i sjukvården trots tuff ekonomi – men fler kan få resa till operationer

Att regionen har kunnat spara under år med plusresultat har gjort att man klarat sig förhållandevis bra trots en orolig omvärld och en minskande befolkning, enligt regionmajoriteten. Inga varsel planeras, men fler kommer få resa till sina operationer.

Annons:

2025 kommer regionen behöva minska kostnaderna med 200 miljoner kronor. En stor utmaning är att befolkningen minskar och att en allt större andel av befolkningen blir äldre. Fler ska försörja färre, helt enkelt.

För att minska kostnaderna har regionen sedan tidigare satt målet att minska hyrbemanningen, men det ska inte leda till att vårdpersonalen får färre kollegor.

– Vi säger inte totalt stopp till det, så vi ersätter inte hyrpersonal med vakanser. Våra verksamheter måste kunna fungera, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

– Man har jobbat intensivt med att ringa varje medarbetare inom hyrbemanning för att fler ska ta fasta tjänster, säger Karin Helmersson (C).

Hälften så många inhyrda i Västervik

Tidigare har regionen betalat 250 miljoner kronor per år för hyrbemanning. Nu har inhyrda allmänsjuksköterskor i Västervik minskat med hälften.

– En utmaning är att hyrbemanning ofta inneburit att den anställda jobbat intensivt någonstans med väldigt bra betalt, och sedan kunnat åka någon annanstans eller varit ledig. Men det håller på att förändras, det är många som lockas av en fast arbetsplats med ett fast schema och kända kollegor, säger Lena Granath (V).

För att effektivisera verksamheterna kommer de tre sjukhusen – Oskarshamn, Kalmar och Västervik – jobba mer med gemensam operationsplanering.

– Det handlar om var ta tillvara de resurser som finns, och utnyttja sjukhusen mer optimalt för att inte behöva vänta onödigt länge som patient. Vi är ändå ganska nischade på våra olika sjukhus, säger Katsanidou (S).

– Det kan vara så att man tidigare fått åka från Oskarshamn till Kalmar, men nu kan få åka från Oskarshamn till Västervik, säger Karin Helmersson (C).

I Östergötland exempelvis har sjukvårdspersonal varslats på grund av regionens ekonomi. Hur ser framtiden ut för region Kalmar?

– Vi panerar inga varsel i dagsläget. Vi behöver bli mer effektiva i verksamheterna, men vi vill inte göra det på bekostnad av våra medarbetare, säger Katsanidou (S).

Ett av regionens mål kommande år är att alla patienter som har ett stort vårdbehov med många vårkontakter ska ha en fast läkarkontakt. Kontinuitet ger den bästa vården, menar de. En satsning som kommer fortsätta är projektet med digital psykisk hälsa. Tidigare var projektet inriktat på unga men nu ska alla kunna ta del av den.

– Det är en helt digital plattform där man via 1177 bokar tid till en kurator. 600 patienter har redan använt den och jag tror att snittiden för att få en bokad tid är tre dagar, säger Katsanidou (S).

Att ekonomin är tuff beror dels på oroligheterna i omvärlden och lågkonjunkturen, men enligt regionmajoriteten också på att regeringen minskat statsbidragen jämfört med pensionskostnaderna som ökar på grund av inflationen. Region Kalmar har klarat sig förhållandevis bra trots det utmanade ekonomiska läget, menar regionmajoriteten. En framgångsfaktor är att regionen betalar investeringar med sparade pengar, och inte med lån, säger regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S).

– Många lånar för att göra investeringar men det är inte gratis att låna. Med tanke på ränteläget nu hade det kostat oss – alltså skattebetalarna – väldigt mycket mer, resonerar hon.

 

Annons:

Martina Gradian

martina.gradian@dagensvimmerby.se

0767817450

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt