Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Den nya majoriteten i landstinget presenterade sin politik på onsdagen. Foto: Pressbild

Politiken presenterad – det här vill majoriteten i landstinget

Alliansen har spruckit. Socialdemokraterna har lämnat Vänsterpartiet. Nu ska S, C och L bilda majoritet.
På onsdagen presenterade partiet sin programförklaring.

Annons:

Det blir Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna som ska styra det som nu övergår från landsting till Region Kalmar län. De tre partierna har enats om ett politiskt program, som innehåller en rad områden.

Under rubrikerna "Klimat att växa i", "En jämlik och nära vård för alla", "Ekonomi i balans – med respekt för skattebetalarna", "Rätt vård, i rätt tid och på rätt plats", "Framtidssäkrad sjukhusvård", "Din hälsa grunden", "Medarbetarna – det viktigaste vi har" samt "En region som tar den gröna vägen" presenterade partierna sin nya gemensamma politik. 

– Tillsammans vill vi möta de utmaningar som Region Kalmar län står inför. Kalmar län är en exportberoende region i en allt mer osäker omvärld. Det finns krafter som vill stänga ute omvärlden och bygga murar mellan människor. Det kan aldrig vara rätt väg att gå i globaliseringens tidearv. Vi är tre partier som står för öppenhet, mångfald och jämställdhet. Region Kalmar län ska vara en organisation med transparens i de demokratiska processerna. Vi kommer söka breda lösningar i långsiktiga frågor, men vi kommer aldrig kompromissa kring frågor rörande mänskliga rättigheter och demokrati, säger Anders Henriksson (S), Christer Jonsson (C) och Pierre Edström (L).

Pendeltågslösning

Under rubriken klimat att växa i skriver partierna att Region Kalmar län aktivt ska arbeta för att förbättra företagsklimatet i hela regionen. Mindre företag ska kunna vara med och lägga anbud och man vill öka det regionala och lokala självbestämmandet.

År 2020 ska 100 procent av invånarna i länet ha tillgång till bredband. En pendeltågslösning ska utvecklas längs med Stångådalsbanan. Seniorkortet i kollektivtrafiken ska permanentas.

Under rubriken jämlik och nära vård för alla skriver partierna att alla invånare ska ha rätt till samma vård – oavsett var man bor. För att det ska säkerställas behövs en reformerad och utbyggd primärvård. S, C och L är överens om att i ett första skede satsa ytterligare 100 miljoner kronor på reformer inom den nära vården.

När det gäller ekonomin är målet att resultatet under mandatperioden ska uppgå till minst två procent av skatteintäkterna och de generella statsbidragen. Investeringar ska finansieras med egna medel. Förslag ska tas fram för hur regionen får en bättre styrmodell där obalans i budgetar hanteras. 

Kirurgi ska tillbaka

Under mandatperioden vill man att vården i regionen ska vara köfri. Ett patientkontrakt ska införas. Om regionen inte klarar av att uppfylla vårdgarantins löften ska invånarna hänvisas till annan vårdgivare. Minst 90 procent av alla patienter ska få vård enligt vårdgarantin inom regionens vårdinstanser. Där väntetiderna är långa, som till exempel utprovning av hörapparater och behandling av gråstarr, ska vårdval införas. 

Väntetiden till 1177 ska också minska. 

De tre sjukhusen ska bevaras och utvecklas. Den akutkirurgiska kompetensen vid Västerviks sjukhus ska säkras och utvecklas långsiktigt genom att bland annat pröva att återföra kolorektalcancerkirurgin.

Kan införa trohetsbonus

Under mandatperioden ska det påbörjas med erbjudande av hälsosamtal vid 40, 50 och 60 års ålder. Screening för tjocktarmscancer ska erbjudas alla regioninvånare mellan 60 och 74 år. Kulturen ska vara tillgäng för alla invånare, skriver partierna. Därför vill de att stödet till arrangörsföreningar utvecklas, de vill se ett riktat stöd till kulturarvsföreningar och hembygdsrörelsen på ett regionalt plan. 

Alla anställda inom Region Kalmar län har rätt till heltid, alla chefer ska ha bra arbetsvillkor och därför ska målet vara att alla chefer har högst 25 medarbetare som man ansvarar för. En trohetsbonus kan komma att införas för att premiera de medarbetare som varit anställda länge. 

Minskade kostnader för hyrpersonal ska satsas på arbetsmiljö och villkor för den egna personalen. Ett arbete för hälsosamma arbetstider och bättre arbetsmiljö ska göras. 

Regionen ska vara fossilbränslefri år 2030. Länets energianvändning ska effektiviseras, bland annat. 

Annons:

Simon Henriksson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

LEDIGA JOBB

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

2 st (980x300),
Gå tillbaka till mobilversion