Annons:

Sjuksköterskeutbildningen i Västervik förlängs ytterligare två år. Foto: Pixabay

Sjuksköterskeutbildningen i Västervik förlängs – hyrkostnaden över 160 miljoner

Landstinget fortsätter sina satsningar på att utbilda sjuksköterskor i Västervik och Oskarshamn. Det fattade regionstyrelsen nyligen beslut om. I Västervik finns det 21 platser på utbildningen.

Annons:

Satsningen inleddes 2013 och är ett samarbete mellan Landstinget och Linnéuniversitetet. Nu förlängs arbetet i ytterligare två år. Totalt omfattar utbildningarna 21 platser i Västervik och tolv i Oskarshamn. Landstinget kostnad för utbildningen ligger på 1,5 miljoner kronor. 

Efter årsskiftet startas även en läkar- och en sjuksköterskeutbildning vid Länssjukhuset i Kalmar. 

Satsningarna är ett led för att minska behovet av att hyra vårdpersonal – som fortsätter att stiga. Till och med oktober hade Landstinget pungat ut 160 miljoner för personal som är knytna till bemanningsbolag. 

Ett nationellt mål om två procents hyrkostnad i relation till den egna personalen har satts som riktmärke för att nå en stabil personalstyrka. Flera av Landstingets verksamheter är långtifrån den nivån. Oskarshamns sjukhus ligger ppå 14,5 procent, psykiatriförvaltningen på 13,5, primärvårdsförvaltningen 9,4, Västerviks sjukhus 4,3 och Länssjukhuset i Kalmar 2,1 procent.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt