Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

  • Marie Nicholson (M) är vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

  • Peter Karlsson (C) är ordförande i nämnden.

KLART VÄRRE UNDERSKOTT FÖR BUN – BEROR PÅ FELRÄKNING

Efter november såg det ut att bli ett underskott på åtta miljoner kronor för barn- och utbildningsnämnden. Men bokslutet visar att det blev hela 14,5 miljoner kronor i underskott.
– Det beror delvis på en felräkning av semesterlöneskulden, säger ordförande Peter Karlsson (C).

Annons:

Nej, något trendbrott för den ansträngda barn- och utbildningsnämnden kom inte 2018 heller. I stället blev det än värre än väntat.

Efter sammanträdet i november pekade prognosen på åtta miljoner kronor i underskott. Nu visar bokslutet att det blev hela 14,5 miljoner kronor i underskott.

– Vi trodde det skulle bli mellan nio och tio miljoner någonstans. Att det blev så här beror delvis på en felräkning av semesterlöneskulden, säger Peter Karlsson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Tyngst ekonomiskt går det för grundskolan. Där var nettounderskottet 11,2 miljoner kronor.

– Vi har använt resurser ämnade för elevundervisning för att täcka IT-kostnader. Sedan ökar antalet elever i behov av extra stöd mycket. Vi ligger tio miljoner kronor över budget på elevassistenter.

– Det är något vi måste jobba med och se vad vi kan göra åt det, säger Marie Nicholson (M), vice ordförande.

"Finns solskenshistorier"

För gymnasieskolan redovisas ett underskott på 4,2 miljoner kronor. Det handlar till väldigt stor del om kostnader för elever som går i andra kommuner.

– Det är 6,5 miljoner kronor i interkommunala ersättningar. Själva gymnasiet går plus och det ser positivt ut inför hösten. Det är 75 procent som har sökt till Vimmerby gymnasium, det brukar ligga runt 70 och det är rätt fantastiskt. Rikssnittet ligger lite över 50 procent. Det är också en större grupp som går ut nian i sommar.

Marie Nicholson säger att det kan bero på att gymnasiet rankas högt.

– Och att det finns solskenshistorier som den om eleverna på elprogrammet. Omsorgsprogrammet har varit populärt och det finns ett pågående kvalitetsarbete. 

Överskott på förskolan

Förskolan gör ett överskott på 2,8 miljoner kronor, fritidshemmen gör ett underskott på 0,8 miljoner och särskolans budget håller.

– Det tillfördes väldigt mycket pengar förra året och överskottet beror på färre barn. Men det är svårt att planera, det handlar inte ens om ett år. Nu ser vi en fördel av att kunna flytta medel mellan verksamheterna, säger Nicholson. 

Vuxenutbildningen redovisar ett underskott på 2,6 miljoner kronor. 

– Totalt 14,5 miljoner kronor är inte bra. Men det beror mycket på att elever med stora behov ökar, volymökningen vi har haft och de interkommunala ersättningarna, säger Lis Astrid Andersson (S).

"Satt in en extra resurs"

Den ökande kostnaden för elevassistenter är ett bekymmer, säger Marie Nicholson.

– Frågan är hur vi ska lösa det. Alla ska gå i vanlig skola och lärarna måste också klara av den grupp man har. Det är svårt att klara av det med låg grundbemanning. Det kanske går att samordna elevassistenterna, så att de jobbar mer effektivt, men det är upp till verksamheterna. 

Peter Karlsson:

– Vi jobbar mycket med att rektorerna ska veta vilken budget de har att jobba med. Vi har satt in en extra resurs på förvaltningen för att kunna hjälpa till med det, så att vi ska kunna sätta in åtgärder tidigare. 

Annons:

Simon Henriksson

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

4 kommentarer

Logiskt 2019-02-20 20:45:36

Elevassistenter kostar men behövs. Spara pengar genom att ta bort onödiga konsulter al skolan behöver inte tre rektorer på högstadiet.

Inte förvånad 2019-02-21 14:33:33

”Vi har använt resurser ämnade för elevundervisning för att täcka IT-kostnader.”
Med ett kommunalförbund som använder gymnasiet som kassako med våra politikers goda minne, ja vad annat kan man vänta?

Om det varit allmänt känt vad skolan har betalat och fått för pengarna, försvarat och mörkat av då sittande kommunalråd, skulle facklor och högafflar åka fram fortare än man kan säga Itsamsuger. Det är ju trots allt skattepengar och våra ungdomars framtid man kompromissat med. Man spelade högt, offrad mycket, men blev det någon kommunfiber eller inte?

Magnus Gustafsson 2019-02-21 17:16:54

Om det nu finns ett räknefel i beräkningen av semesterskuld på barn- och utbildningsförvaltningen då undrar man ju hur stort motsvarande räknefel är inom socialförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen? Eller har inte dessa förvaltningar samma räknefel? Och om så inte är fallet varför finns räknefelet inom barn- och utbildningsförvaltningen? Kan det vara så att förvaltningen / kommunstyrelseförvaltningen brister och saknar väsentliga inre kvalitetskontroller? Jag tycker det vore klädsamt om ansvarig tjänsteman skyndsamt träder fram och berättar vad som har gått fel, för att om möjligt värna medborgarnas tilltro till tjänstemän och politiker.

Jag är f.d. ordförande i BUN 2010-2014, och ledamot i KS fram till 2018.

Magnus Gustafsson 2019-02-22 12:47:53

"Vi har använt resurser ämnade för elevundervisning för att täcka IT-kostnader." Vem är "Vi"? Har nämnden tagit beslut att kvarhålla medel för nämndens/förvaltningens räkning som fullmäktige beslutat ska gå till undervisning? Vilken IT har kostat så mycket mer än man budgeterat? Har nämnd och/eller förvaltning anskaffat mer än man har budgeterat för? Och hur mycket har ofördelats? Och om man omfördelat kostnaderna från undervisning till IT-kostnader - varför överskrider man då budget? Det ska bli intressant att se om kostnaderna för undervisning minskar - men den färdiga statistiken utifrån officiella dokument dröjer i statistikdatabasen Kolada. Att vara ordförande och ledamot i Barn- och utbildningsnämnden är som att köra bil genom att titta i backspegeln där bilden dessutom är fördröjd. Kommunens förvaltningar och ekonomistyrning måste reformeras i grunden för att minska frekvensen av den här typen av nyheter.

PS. Givetvis finns det kostnader för elevernas IT-verktyg också men de är ju en del av elevundervisningen och i det fallet borde det vara rektor som prioriterar användningen av resurserna vilket också bidrar till min fundering om vem "Vi" är.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

NYA KRISEN INOM CENTERN

Annons:

LEDIGA JOBB

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion