Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Vimmerbys förra kommunalråd Ingela Nilsson Nachtweij får stenhård kritik för sitt ledarskap i en revisionsrapport. Foto: Jakob Karlsson

AVSLÖJAR: INN FÅR STENHÅRD KRITIK I OBEROENDE GRANSKNING

Ingela Nilsson Nachtweij får stenhård kritik i den revisionsrapport som genomlyser höstens kris i stadshuset. Det kan Dagens Vimmerby avslöja i dag. Företag som granskat händelserna, KPMG, anser att det är Nilsson Nachtweijs ”handlande och ledarskap” som utgör de ”huvudsakliga orsakerna” till problemen som uppstod i höstas.

Annons:

Höstens kris i stadshuset har nu fått sin första oberoende genomlysning. Revisionsfirman KPMG har granskat händelseutvecklingen på stadshuset Dagens Vimmerby har tagit del av ett utkast av genomlysningen av den sociala och organisatoriska arbetsmiljön inom kommunstyrelsen i Vimmerby. Utkastat är nu ute på faktakontroll innan det hanteras av i första hand revisorerna och sedan politiken i Vimmerby. 

Allra mest kritik får utvecklingens huvudperson Ingela Nilsson Nachtweij, ordförande i kommunstyrelsen fram till sin avgång i början av oktober. KPMG menar att Nilsson Nachtweij gjort sig skyldig till följande brister:

  • Hon har delvis satt rollfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner ur spel.
  • Hon har fattat beslut utan stöd av delegation.
  • Hon har fattat beslut i ett ärende som gynnat en förening där hon själv var styrelseledamot, ett uppdrag hon hade fått i och med posten som kommunalråd.
  • Efterforskningarna av källa som gjordes efter DV:s intervju mer Erik Paulsson bedöms som ”mycket olämpligt”.
  • Hon har gjort enstaka utfall mot medarbetare som uppfattats kränkande eller hotfulla.
  • Hon har kritiserat kommundirektören inför både utomstående och inför kommundirektörens närmaste underställda.

Lade sig i en mängd olika frågor 

Nilsson Nachtweij ska ha lagt sig i beslut om skolskjuts, parkeringsövervakning, uthyrning och hyressättning av lokaler, olovligt användande av allmän platsmark och drift av gata och park. Kontakterna med anställda togs utan att förankra det med ansvarig chef, vilket sågs som att kommunalrådet undergrävde chefens ställning.

Kommunalrådet önskade ofta att avsteg skulle göras från regelverk eller praxis. ”De flesta av berörda chefer och personal har uppfattat agerande som ett ifrågasättande och ett tecken på bristande förtroende. Att det just varit kommunstyrelsens ordförande, kommunorganisationens mest inflytelserike person, som gett order och ifrågasatt har haft särskild betydelse på tjänstepersonens upplevelser. Vad vi fått till oss har syftet aldrig varit att skada, utan tvärtom alltid varit att hjälpa och utifrån en iver att få saker och ting gjorda”, skriver revisionsföretaget i rapporten.  

 Problemen började tidigt

KPMG har gått igenom en rad dokument och genomfört en mängd intervjuer i sin granskning. I intervjuerna har flera av cheferna uttrycket att de upplevde en ”misstro och tillitsbrist” från Ingela Nilsson Nachtweijs sida. Man upplever också att deras kompetens ifrågasatts.

Problemen började ganska snart efter att Nilsson Nachtweij tillträtt sin tjänst 1 januari 2019 och blev värre under året. Redan i början av våren kände kommundirektören att hennes hälsa påverkades allvarligt av situationen och den 3 september blev hon sjukskriven. Det var dagar efter att DV publicerat en intervju med Erik Paulsson som blev startskottet för den mediala bevakningen av utvecklingen. 

I rapporten framgår det att Nilsson Nachtweij själv upplevde att hennes arbetssätt inte accepterades av kommundirektören och att det inte avsattes tillräckligt med tid för att hitta ett fungerande samarbete.

"Otrygghet och oförutsägbarhet"

Kommundirektören Carolina Leijonram får ingen kritik för händelseutvecklingen. Revisorerna skriver visserligen att alla inblandade ”i någon mening” är ansvariga för samarbetssvårigheter, men slår – klart och tydligt – fast att det är Ingela Nilsson Nachtweijs ”handlande och ledarskap” som utgör de ”huvudsakliga orsakerna” till problemen som uppstod på kommunstyrelseförvaltningen under förra året.  

Revisionsföretaget skriver såhär: ”de som upplevt bristande arbetsmiljö beskriver en atmosfär på arbetsplatsen som präglades av otrygghet och oförutsägbarhet. Flera anger att kommunstyrelsens ordförandes ledarstol med direktkontakter, direktstyrning och framtoning som främst orsaker till detta. Dessa kontakter upplevs många gånger av berörda chefer och personal som ifrågasättande och att de lämnade ett intryck av att ordföranden saknade tillit”.

"Mycket olämpligt"

Nilsson Nachtweij får också allvarlig kritik för att hon efterfrågade Erik Paulssons källor inför att artikeln med honom publicerades på DV. En förundersökning pågår som utreder om agerandet är brottsligt och den aspekten tar inte KPMG hänsyn till. Däremot skriver bolaget att handlandet var ”mycket olämpligt” och formulerar sig enligt följande:

”Efterforskningarna, olagliga eller ej, har gett en signal till hela den kommunala organisationen att personalen inte bör förmedla uppgifter om missförhållanden och kritik så de publiceras i medierna”.

I granskningen tittar KPMG även på hur kommunstyrelsen hanterat situationen och även där är man mycket kritisk. Den kritiken behandlas i en separat artikel som publiceras på DV senare i kväll.

Fotnot: Den här artikeln kommer att följas upp på flera olika sätt. I dag har DV sökt revisorernas ordförande Roland Ilemark, Ingela Nilsson Nachtweij, Carolina Leijonram och Helen Nilsson utan resultat. Marie Nicholson och Leif Larsson vill avvakta kommentarer innan den slutgiltiga versionen av granskningen presenterats. 

Annons:

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

4 kommentarer

En reflektion om passivitet 2020-02-19 12:41:44

Resultatet av granskningen tycks mycket väl underbyggt. Och det skulle kunna stödja också tanken om att missförhållandena i stadshuset borde ha stoppats redan på våren 2019.
Kommunstyrelsens ledamöter vid sidan om Ks-ordföranden torde inte ha ha varit ovetande om utvecklingen och konsekvensen utan skulle visat aktiv vaksamhet , underbyggt med kraftfulla, avvärjande åtgärder.

Det är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som ytterst bestämmer. Och här kan det uppfattas som en viss slapphet och försumlighet hos alla kommunalt engagerade politiker. Tanken ” det är inte mitt problem” borde aldrig ha väckts, utan de folkvalda politikerna skulle ha tagit sitt ansvar och agerat redan på våren. Det för kommunens bästa.

Bo C 2020-02-19 12:43:40

Metoderna var kanske fel men syftet bra, så nu är det som vanligt igen med ryggdunkarmentaliteten.

Undrande 2020-02-21 01:24:27

Problem fanns det före 2019 också men det kanske drabbade mindre "viktiga" personer!

Lars Larsson 2020-02-21 20:20:51

Ett bevis på att Vimmerby kommun är alldeles för liten. Lägg samman, inte bara med Hultsfred utan även minst med Västervik, kanske även Högsby och Oskarshamn.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

NYA KRISEN INOM CENTERN

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion