Annons:

Drygt 100 lokala företag stöttar i kampen för Stångådalsbanan:

Kommunen fortsätter sätta sig emot att sträckan Hultsfred-Linköping på Stångådalsbanan ska nedgraderas. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Drygt 100 lokala företag stöttar i kampen för Stångådalsbanan: "Missgynnas hela tiden"

Drygt 100 olika företag verksamma inom allt från industri till media och besöksnäring stöttar Vimmerbys och Hultsfreds kamp för Stångådalsbanan. Oron är stor bland kommunpolitikerna.
– Under lång tid har vi missgynnats, säger kommunalrådet Jacob Käll (C). 

Annons:

Sträckan Hultsfred-Linköping kan förlora sin status som riksintresse om Trafikverkets intentioner blir verklighet. Något som förstås retar gallfeber på politiker i både Vimmerby och Hultsfreds kommun. 

I ett upprop från kommunerna för Stångådalsbanans framtid får man nu draghjälp av drygt 100 företag verksamma inom en rad olika områden. 

– Vi har gjort gemensam sak med Hultsfred och försökt få med näringslivet att stå bakom ett tyckande och en skrivelse vad det här innebär om det inte satsas på infrastrukturen i vårt område. Det är ett hundratal i de båda kommunerna och i och med att det även finns med flera intresseorganisationer är det ju i praktiken ännu fler företag som står bakom, säger kommunalrådet Jacob Käll (C). 

Vad tänker du om att så många företag sluter upp?

– Det är jättebra. Det visar på vikten för näringslivet och att det riskerar att drabba attraktiviteten i det här området. Dels att folk vill åka kollektivt, dels att företagen vill vara attraktiva som arbetsgivare. Det är mycket som spelar in. 

"Större symbolfråga för Trafikverket"

Trafikverket har gjort en utredning och tittat på om man kan minska antalet riksintressen. En sträcka som pekas ut är Hultsfred-Linköping på Stångådalsbanan. Kommunstyrelsen var enig om att göra uppropet för att Trafikverket ska bevara riksintresset för hela banan. 

– Bakgrunden till att vi känner en så stor oro är att den här nedgraderingen kan innebära betydligt mindre nationella satsningar på Stångådalsbanan. Kanske inga nationella satsningar alls, säger Marie Nicholson (M), vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Hon vill inte riktigt kalla det för en symbolfråga.

– Det är en viktig symbolfråga i sådana fall. Framför allt för oss som skulle kunna vara i en helt annan situation med en god tågförbindelse. Har man möjlighet att ta sig till sitt arbete, så skulle vi kunna vara en pendlarkommun mot Linköping. Det är nog en större symbolfråga för Trafikverket än för oss. Det finns en utbredd oro i hela länet att vi kommer få bära alla kostnader själva och då är det i slutändan våra kommuninvånare som ska bära kostnaderna för våra tåg. Det är inte hållbart, säger hon och fortsätter:

– Med en pålitlig och snabb tågförbindelse till Linköping skulle vi kunna ingå i deras arbetsmarknadsregion och det vore bra för Vimmerby och de som kan jobba där och även för våra studenter som kan bo kvar här och gå på universitet där. Men då är det här helt fel riktning att gå.

"Risk för inga nationella satsningar"

I sitt yttrande hänvisar kommunen bland annat till att småländska och östgötska kommuner med järnväg har en befolkningsökning på 8,2 procent i snitt. Kommuner utan järnväg uppges ha ett snitt på 3,2 procent. Kommuner som ligger utmed Tjust- och Stångådalsbanan har ett snitt på 5,3 procent. 

Andra beräkningar som det hänvisas till menar att en nedläggning av de två banorna skulle kosta samhället 5,1 miljarder kronor om året. Kommunerna hänvisar till att banan i dag sparar 5,4 miljarder kronor årligen. Detta genom en stor påverkan på tillväxten i området

Kommunen trycker även på att det behöver klargöras vilka följder en nedklassning av banan skulle ge.

"På sikt är det tänkbart att objekt som inte är av riksintresse kommer att nedprioriteras, och till och med avvecklas. Redan i dag räcker inte de medel staten avsätter för att underhålla och utveckla befintliga anläggningar. I och med detta finns farhågor att de objekt som inte är klassade som riksintressen kommer att nedprioriteras till förmån för andra objekt", skriver man i yttrandet.

– Det vi oroar oss mest för är att en nedgradering innebär att det inte blir några nationella satsningar. Vi har i länet gått ihop och planerat för en stor satsning över lång tid. Regionen har även köpt in tåg för att ta oss hela vägen till Linköping, säger Nicholson. 

"Missgynnas hela tiden"

Trafikverket menar dock att benämningen riksintresse inte har någon betydelse för underhåll eller investeringar.

– Vi tycker att vi hela tiden missgynnas i investeringar och infrastruktur och har gjort så under lång tid. En nedgradering stärker inte möjligheten till ökade investeringar. Vi behöver prioriteras, säger Jacob Käll.

– Det är en viktig infrastrukturfråga. Vi får tillbaka en väldigt liten del av de skatter vi betalar till vår del av Sverige och vårt län. Vi är lågt prioriterade, säger Ola Gustafsson (KD). 

Käll påpekar också att banan är av intresse för besöksnäringen. 

– Astrid Lindgrens Värld har uttalat sig flera gånger om vikten av Stångådalsbanan och de har en stor andel som både kommer och lämnar med tåg. Pratar man om hållbar destinations- och besöksutveckling krävs det förutsättningar att kunna åka kollektivt. 

Hultsfredspolitikerna är eniga

Hultsfredspolitiken hade frågan uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott på tisdagen och alla partier är eniga.

– Trafikverket föreslår att riksintresset ska tas bort för Stångådalsbanan. Vi har ett sammanställt dokument som vi antog som vårt remisssvar. Det är väldigt gediget samt bra sammanfattat och argumenterat. Industriföretag, turismföretag och andra företag är med och uttalar sig i frågan om betydelsen. Vår sammanfattning är att Stångådalsbanan måste kvarstå som riksintresse. Vi är rädda för att banan ska nedprioriteras i första steget, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Oppistionsrådet Tomas Söreling (S) tycker att Stångådalsbanan är viktig för en levande landsbygd.

– Det är så mycket mer. Det handlar om en levande landsbygd och att vi framför allt måste ta tillvara på vår del av länet. Vi har varit eftersatta i många olika sammanhang och det är bara ytterligare ett exempel så vi slåss tillsammans för att bevara en hög nivå på Stångådalsbanan och dess framtid, säger Söreling. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt