Annons:

DEBATT: Vi står alltid redo att bidra – i kris som i vardag

Ulrika Heie är förbundsordförande för Studieförbundet Vuxenskolan. Foto: Ola Hedin/Pressbild

DEBATT: Vi står alltid redo att bidra – i kris som i vardag

För oss är det självklart att Sverige ska ge stöd till dem som flyr från kriget i Ukraina. Den kapacitet att bidra i flyktingmottagande som finns hos oss och inom många andra ideella organisationer uppmärksammas alltför sällan och användas inte fullt ut av många kommuner. Vi uppmanar därför kommunerna i Kalmar län att kroka arm med oss i det arbetet. 

Annons:

Vi vill påminna om den stora kapacitet som vi och andra ideella organisationer har och de insatser vi bidrar med. Framför allt är det tre faktorer som gör att vi kan fungera som ett viktigt komplement till de offentliga insatserna på kort och lång sikt i samband med kriser. 

Vi finns på plats här i Kalmar län – med verksamhet i länets alla kommuner, varav i sju av dessa så har vi även kontor. Att vi verkar lokalt lägger en grund för långsiktighet, när det handlar om att ta emot människor från andra länder så väl som vårt löpande bildningsuppdrag. Så ser det ut på Studieförbundet Vuxenskolan över hela landet. Vi har över 200 kontor och studielokaler runt om i landet. Under flyktingkrisen 2015 öppnade vi våra lokaler och ordnade alltifrån klädinsamlingar till aktiviteter riktade till asylsökande. 

Vi kan snabbt ställa om vår verksamhet. Tillsammans medengagerade medarbetare som snabbt kan byta arbetsuppgifter, och framför allt alla de ideellt aktiva cirkelledare i länet som tillsammans kan bidra. Vi kan t ex ta rollen som samordnare av insatser där många av våra samarbetsföreningar kan bidra utifrån sitt perspektiv. Detta är inte begränsat till flyktingmottagande, vi har exempelvis också hjälpt till när det handlat om att bekämpa skogsbränder. 

*

Vi har en bred verksamhet. Att vi inte bara finns i människors vardag här i Kalmar län, utan att vår verksamhet också bygger på det som efterfrågas gör att vi har en stor bredd i våra aktiviteter. I studiecirklar får du öva på källkritik och vi öppnar upp för möten mellan människor, där vi kan dela vår oro och kan skapa bättre kontakter med människor som inte alltid har stort förtroende för myndigheter. Denna roll, och att vi har verktygen för att föra dialog med människor, har gjort att vi kunnat bidra i insatser som att ta fram regionala kompetensplaner, utveckla turism och bidra till den liberala demokratin. 

MSB har tidigare kritiserat kommunerna för att de inte är tillräckligt flexibla när det kommer till att hantera kriser. Vår uppmaning till Kalmar läns kommuner är att stärka samarbetet med oss. Vi kan stå för de snabba insatser som en offentlig aktör har svårt att skapa. Med lärdomarna från flyktingkrisen 2015 i ryggen kan vi tillsammans hjälpas åt att ge ukrainare på flykt en trygg fristad och välfungerande stöd. 

Lisbeth Lennartsson, Ordförande SV Kalmar län

Maria Strömberg, Chef SV Kalmar län

Ulrika Heie, förbundsordförande 

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt