Annons:

Samtalskväll med fokus på höjd beredskap i Frödinge

Robert Pettersson, Anna-Karin Cederstrand Karlsson och Bertil Carlsson fanns med på lördagens träff och fick information om beredskapsarbete. Foto: Ossian Mathiasson

Samtalskväll med fokus på höjd beredskap i Frödinge

Studieförbundet Vuxenskolan och Bygdegårdarnas Riksförbund har tagit fram studiematerial på hur man gör beredskapsplaner. I morgon kväll blir det en uppstartsträff i Frödinge bygdegård. 

Annons:

Den nationella beredskapsveckan är igång. Studieförbundet Vuxenskolan och Norra Kalmar läns bygdegårdsdistrikt samlades under lördagen i Vuxenskolans lokal för att utbildas i gemensamt beredskapsarbete. 

– Vi har under dagen suttit uppkopplade mot Stockholm. Vi har varit med på föreläsningar och de har gått igenom materialet med oss. De fem bygdegårdsföreningarna är drillade, säger Anna-Karin Cederstrand Karlsson från Studieförbundet Vuxenskolan. 

Frödinge bygdegård har tillsammans med de andra bygdegårdsföreningarna planerat en uppstartsträff för att dra igång arbetet på onsdag kväll. Det blir en samtalskväll om hur allmänheten kan förbereda sig för att kunna fortsätta vara en välmående bygd. 

– Vi har i samband med olika former av kriser, inte minst Gudrun och Per, lärt oss att vi får göra rätt mycket själva om det ska hända något. Bygdegårdsrörelsen i landet har aktiverat sig och konstaterat att vi sitter med massa samlingslokaler runt om i Sverige. Det finns många lokaler som kan vara en resurs att utnyttja på många sätt, säger Bertil Carlsson. 

"Ska ses som en uppstart"

Kvällen inleds med att Björn Körlof, expert in om kris, särskilda händelser och totalförsvar hos Kungliga vetenskapsakademin och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, håller ett föredrag. 

Stina Evertsson Johansson, LRF Sydosts livsmedelspolitiska talesperson, medverkar under kvällen för att prata om hur vår självförsörjningsgrad ser ut. Anna-Karin Cederstrand Karlsson kommer leda samtal om lokala beredskapsplaner.

Hur mycket folk hoppas ni kommer på onsdag?

– Det ska ses som en uppstart. Potentialen är samtliga kommuninvånare inom Vimmerby och Hultsfreds kommun. Vi måste ruska om folk och få dem att inse vad de kan bidra med. Realistiskt sett är det möjligt med 60–100 personer. Vi vänder oss till alla som är intresserade av den här typen av frågor, säger Bertil Carlsson och fortsätter: 

– Ytterst är det Länsstyrelsen i Kalmar län som har ansvar för planeringsarbetet vad gäller beredskapsarbetet. På något sätt känns det som att vi behöver vara lite längre fram och lite mer hands on.

Robert Pettersson, ordförande för Norra Kalmars bygdegårdsdistrikt, fanns med under lördagens träff i Vimmerby. 

– Vi kommer presentera bygdegårdarna som en resurs för beredskapsplaner, att vi finns, är ett nav och har en sorts beredskap för diverse olika möjligheter som finns i kris och krig, säger Robert Pettersson. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt