Annons:

Richard Mårtensson är en av dem som har skrivit under debattartikeln. Foto: Arkivbild

DEBATT: "Hög tid att sluta leta syndabockar"

Vi är idag ett av landets ledande företag när det kommer till att utreda svåra och allvarliga förhållanden på arbetsplatser. Vi är också inne i allt fler typer av utbildningar där vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för såväl god hälsa som goda resultat i verksamheten. Den gemensamma nämnaren som strålar allt mer tydligt är människors upplevda avsaknad av trygghet

Annons:

Särskilt påtaglig upplever vi att problematiken är i den regionkommunala sektorn. I många avseenden är arbetsrelationerna i hög grad fyllda av rädsla för varandra och andra. Många anställda, inte minst chefer, är uttalat rädda för att våga vara ledare. De politiska organisationerna tenderar att i allt högre utsträckning använda den egna förvaltningsorganisationen och dess medarbetare som en bricka i det politiska spelet vilket vid dessa exempel skapar en hög grad av osäkerhet när det gäller rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän. Vi har genomfört över 100 utredningar av kränkande särbehandling, trakasserier och andra missförhållanden.

En övergripande slutsats är att upplevelsen av otrygghet sprider sig på många arbetsplatser där enskilda medarbetare upplever sig som rättslösa och personer som anmälts upplever sig dömda på förhand. Vi står de närmsta åren inför en stor utmaning inom offentlig sektor där alla medarbetares fulla potential behövs och vi har därför inte råd att kasta bort resurser på dåliga utredningar som skapar rädsla, ohälsa och dålig arbetsmiljö.

Såväl politiker som chefer och medarbetare har ett ansvar att bidra till att skapa en mer rättssäker, inkluderande och medmänsklig kultur där vi bättre tar tillvara varje enskild medarbetares potential. Att tillåta anonyma anmälningar och ”anonyma whistleblowers” är då ett tydligt steg i fel riktning.

Enskilt ansvar kan först eventuellt föreligga efter att en seriös och rättssäker utredning kunnat styrka att sådant ansvar föreligger. Vi behöver släppa tanken på att leta syndabockar och istället fokusera på hur vi bygger en kultur som skapar de trygga medarbetare som krävs för att klara de utmaningar vi står inför. 

Andreas Pernhall/VD

Inger Klangebo/Utredare

Richard Mårtensson/Utredare

Oscar Fredriksson/utredare

Lennart Hansson-Böe/Utredare

Andreas Sjöberg/Utredare

Human Heart

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta