Annons:

Gudrun Brunegård (KD) tycker att dagmammorna är en viktig del av barnomsorgen. Foto: Jakob Karlsson

DEBATT FRÅN KD: Sätt inte stopp för dagmammorna

Etableringsstopp av nya familjedaghem, så kallad pedagogisk omsorg eller i dagligt tal dagmamma, föreslås nu av en statlig utredning beställd av S/MP-regeringen. Vi kristdemokrater är djupt kritiska till förslaget som skulle slå hårt mot barn som av olika anledningar mår bättre i en mindre grupp i en hemlik miljö.

Annons:

Ett variationsrikt utbud av förskole- och barnomsorgsplatser är avgörande för att alla barn ska kunna utvecklas i trygghet och i takt med sina förutsättningar. Den allvarliga utvecklingen med stora barngrupper i förskolan måste brytas. Föräldrar ska kunna känna sig trygga med att det finns tid och en famn att krypa upp i för deras tvååring. KD föreslår därför en ny lag om att barn som är tre år och under inte ska behöva tillhöra grupper som är större än 12 barn.

*

Vi värnar också de alternativ som pedagogisk omsorg erbjuder. Vi kristdemokrater vill, tvärt emot S/MP-regeringens förslag på etableringsstopp, införa en skyldighet för kommunerna att erbjuda familjedaghem för de föräldrar som så önskar. Genom kvalitetskrav och tillsyn säkerställer vi att kompetensen, inte minst för att främja språkutvecklingen, finns inom omsorgen.

Barnets föräldrar känner barnet allra bäst och vet vad det behöver och mår bra av. Vi kristdemokrater vill därför fortsätta att hävda föräldrars rätt att välja omsorgsform för sina barn. Stärk föräldrarna, förbättra valmöjligheterna och sätt stopp för avarterna, men ta inte bort ett uppskattat komplement till förskolans överbefolkade barngrupper!

Gudrun Brunegård (KD), riksdagsledamot, Kalmar län och utbildningspolitisk talesperson

Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, Mönsterås

Pia Steensland (KD), riksdagsledamot (Sörmland) och familjepolitisk talesperson 

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt