Annons:

DEBATT: Att ange bristande intresse är tämligen oförskämt

Flera av de intresserade blev utan fiber, enligt fiberföreningens Anders Fransson. Foto: MostPhotos

DEBATT: Att ange bristande intresse är tämligen oförskämt

Jag vill tacka Landsbygdsdirektör Bergman för svaret på min artikel.
Det är på sin plats att göra några förtydliganden och korrigeringar.

Annons:

1.     Det är riktigt att projektet/ansökan bytt ägare flera gånger. Ursprungligen var det Vimmerby kommun/ITSAM som gjorde en ofullständig ansökan, samtidigt blockerade de föreningens möjlighet att göra en egen. Steg ett blev att övertala kommunen att överföra ansökan till föreningen. Länsstyrelsens handläggare var mycket tillmötesgående och vi fick förhålla oss till bl.a. följande regler: Vi fick inte lämna några vita fläckar, samtliga fastboende måste tillfrågas personligen och vi måste jobba vidare med den ursprungliga ansökan för att hamna inom 2016 års bidragsperiod.

Vi uppfyllde Länsstyrelsens samtliga krav utom ett. Vi klarade inte finansieringen. Vår tanke var att lägga ut projektet på entreprenad till fast pris och betala med bidraget och anslutningsavgifterna. Länsstyrelsen krävde dock att vi först måste finansiera det själva, bygga klart och sedan få bidraget. Det fanns dock ingen lokal bank som ville låna ut 25 milj kr till oss.

Länsstyrelsens krav på finansiering och projektetens storlek innebär att det är i princip omöjligt för en fiberförening att bygga och äga ett eget nät. Det är i princip endast Telia, IP-Only och kommunala bolag som kan komma i fråga. Maud Olofssons idé om byalagsfiber är sedan länge överspelad. 

2.     När vi ännu en gång var nära att ge upp tanken på fiber fick vi ”av en tillfällighet” tipset av Länsstyrelsen att vi kunde föra över ansökan på t.e.x.  Zitius. Under projektet sa en av alla dessa konsulter vi träffade på: ”Att ta bidraget för en fiberförening är lika lätt som att ta godispåsen för ett barn”. För att säkerställa att bidraget användes till just vårt område skrev vi ett avtal om detta i samband med att vår ansökan överfördes till Zitius.

3.     Efterforskningar har givet vid handen att den ursprungliga ansökan inte beviljades av Länsstyrelsen men i stället fick Zitius möjlighet att göra en egen ansökan. Detta torpederade föreningens avtal eftersom projektet då fick bidrag enligt en annan ansökan. Samtidigt kan vi konstatera att Zitius inte behövde förhålla sej till samma regelverk beträffande bidragsperiod och personlig kontakt med fastighetsägare mm.

4.     Argumenten att Zitius inte kunde fullfölja projektet på grund av bristande intresse och problem med markavtal är ren lögn. Mitt under projektet sa Zitius upp 94 tecknade avtal varav 49 till fastboende på 43 adresser. Samtliga sades upp med motivet att det blev för dyrt att fullfölja projektet. Inte i något fall har något avtal sagts upp med motivet att det är problem med markägaravtal.  Däremot finns det fall där markägare upplåtit sin mark för stamfiber men fått sitt eget anslutningsavtal uppsagt. Att ange bristande intresse är tämligen oförskämt när samtliga bortplockade bidragsgrundande fastigheter hade tecknat avtal med Zitius.

5.     Länsstyrelsen hävdar att man har jordbruksverkets regelverk att förhålla sej till. Jag har frågat Jordbruksverket vilka dessa regler är och fick följande svar. ”Länsstyrelsen i Kalmar är handläggande samt beslutande myndighet, Jordbruksverket är enbart administrerande myndighet.” Jag trodde befattningen landsbygdsdirektör innebär att bevaka landsbygdens intresse, men Bergmans argumentering går ju snarare ut på att prioritera Skanovas lönsamhet. Man får ju nästan uppfattningen att Länsstyrelsen går i Telias ledband.

6.     Bergman påstår att Länsstyrelsen inte tagit del av listan på bidragsgrundande fastigheter som inte fibrerats. Detta förefaller märkligt. Fiberföreningens ordförande har enligt egen utsago haft uppe problemet på högsta nivå inom Länsstyrelsen flera gånger bl.a. genom samtal med både dåvarande landshövding Tomas Carlzon och tillförordnad landshövding Cecilia Schelin Seidengård.

Om Länsstyrelsen inte bara hade nöjt sej med att kontrollera antalet fastigheter utan även besvärat sej med jämföra listan som ligger till grund för bidragsbeslutet med Skanovas lista för slututbetalning hade man tydligt kunnat se att bidragsgrundande fastigheter ersatts med fastigheter utanför området. Detta kräver ju en viss lokalkännedom som tydligen inte Länsstyrelsen besitter så därför kommer jag att maila listan på de fastigheter med fastboende inom området som fått sina avtal uppsagda av lönsamhetsskäl.

Anders Fransson, Brantestad
F.d. Styrelseledamot i Anen-Yxern´s Fiberförening

Anders Franssons första inlägg hittar du här. Länsstyrelsens replik hittar du här.

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt