Annons:

Moderata landstingsrådet Malin Sjölander är inte nöjd med landstingets ekonomi. Foto: Moderaterna

Sjölander (M): Så möter vi framtiden

Landstingets ekonomi är under hård press. Här ger det moderata landstingsrådet Malin Sjölander sin syn på utvecklingen. Håller du med? Rösta nedan.

Annons:

Vi ser nu att landstingets ekonomi står inför en krisartad utveckling med underskott och skenande kostnader, hälso- och sjukvården prognosticerar ett underskott på 220 miljoner kronor. Socialdemokraterna är handlingsförlamade inför krisen, de saknar helt enkelt en plan. Morgondagens sjukvård förutsätter en stabil ekonomi. Alliansen presenterar nu en gemensam politik och plan för framtidens sjukvård.

Människorna i länet blir glädjande nog allt äldre. Tyvärr innebär det också att fler kommer att leva med sviterna av sjukdomar som t ex cancer, stroke och hjärtproblem. Glädjande är att utvecklingen har gjort att fler överlever sin cancersjukdom men måste leva med den som en kronisk sjukdom. Därför behöver cancervården i Kalmar län utvecklas inför framtiden.

Två cancercentrum

Vi vill starta två cancercentrum i landstinget, ett i söder och ett i norr för att samla kompetensen, utveckla nya arbetssätt och långsiktigt kunna erbjuda cancersjuka den bästa vården. Med ett tydligt patientperspektiv så kan cancervården i länet utvecklas. Med två nya cancercentrum kan landstinget arbeta fokuserat på förebyggande arbete, behandling och rehabilitering. Ur patientens perspektiv så är hela vårdkedjan viktig, från diagnos till eftervård.

Väntetiderna till vissa cancerbehandlingar är fortfarande allt för långa och därför är införandet av fler standardiserade vårdförlopp viktigt för att korta väntetider. Men, detta kräver att cancervården får bra förutsättnigar gällande möjligheter till diagnostik, kompetensutveckling och lokaler för att undvika flaskhalsar och brister i kvaliteten som kan försena livsviktig vård.

Mer förebyggande arbete

Vi i Alliansen satsar också mer på förebyggande arbete som rökavvänjning, kostråd och mer friskvård. Att inte röka, äta sunt och röra lite mer på sig är enkla råd som ger en bättre folkhälsa. Screening för att tidigt hitta bröstcancer och livmoderhalscancer är också väldigt vikigt, därför föreslår vi avgiftsfrihet för dessa undersökningar.  

Med vår plan för framtidens sjukvård kommer vi att kunna ha Sveriges bästa cancervård här i landstinget i Kalmar län.

Malin Sjölander (M)

Oppositionsråd

Landstinget i Kalmar län

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt