Annons:

Åklagaren allt annat än nöjd med domen:

Åklagaren är inte nöjd med domen – och överklagade den redan på måndagen. Foto: Jakob Karlsson

Åklagaren allt annat än nöjd med domen: "Förstår ärligt talat inte hur de har landat i det här"

En man i 25-årsåldern från norra länet friades från våldtäkt. Åklagaren Magnus Ling har aldrig överklagat en dom så snabbt.
– Jag har ärligt talat svårt att förstå hur de har landat i det här, säger han.

Annons:

I en uppmärksammad dom på måndagen döms en man i 25-årsåldern för sexuellt ofredande av en elvaårig flicka i norra länet. Däremot, i ett annat ärende, frias samma man för våldtäkt mot en kvinna han tidigare haft en relation med. 

Kvinnan menar att hon varit väldigt tydlig med att hon inte vill ha samlag med mannen och förstår inte hur han kan ha missförstått det. Vid ett tillfälle ska kvinnan ha vaknat av att mannen haft samlag med henne, något som tingsrätten anser får starkt stöd av parternas konversation i sociala medier. Men eftersom kvinnan inte kunnat precisera när händelsen har skett ställs högre krav på bevisföringen, skriver tingsrätten. Mannen har varit av uppfattningen att det handlat om ömsesidigt sex och tingsrätten anser inte att det är bevisat att mannen inte visste eller förstod att kvinnan sov och inte ville ha samlag med honom. 

Tingsrätten friar därför mannen för våldtäkt och han döms inte heller för oaktsam våldtäkt. Något som åklagaren Magnus Ling inte kan förstå.

– Jag tycker inte att skälen är riktiga.

Borde det inte vara oaktsam våldtäkt om man inte märker att någon sover?

– Jag har svårt att förstå skälen till att det inte är oaktsam våldtäkt. Jag vill inte närmare resonera kring det, men jag har svårt att se hur man har kommit fram till den bedömningen. 

Vad är det du vänder dig mot i deras resonemang?

– Det kommer jag gå in närmare på i mina yrkanden, men objektivt sett är gärningen styrkt. Inte den subjektiva delen, att han antingen med uppsåt gjort det här eller att det rör sig om en oaktsam våldtäkt. Enligt lagstiftningen ska man försäkra sig om att den andra parten är med i sexualakten och det är svårt att göra om någon sover. Jag tycker inte att tingsrätten har något bra svar på varför de friar. Vad är inte oaktsamt i detta? Vad gör han för att försäkra sig om att hon är med på det? Jag kan inte se att de har argumenterat eller förklarat det och därav har jag svårt att se hur de har resonerat. Även innan samtyckeslagen, så var den här typen av situationer rätt tydliga. Det går inte att lämna giltigt samtycke om någon sover och därför finns det skäl att döma. Jag har ärligt talat svårt att förstå hur tingsrätten landat i den här bedömningen. 

Överklagade direkt

Magnus Ling valde att överklaga domen redan under måndagen.

– Jag brukar väldigt sällan överklaga en dom direkt, men har gjort det till Göta hovrätt. Jag har svårt att få ihop de här bitarna i domen och tycker inte att tingsrättens bedömning är riktig. Jag har överklagat våldtäktsdelen i domen och yrkar att han ska dömas för våldtäkt till fängelse. Det är min syn och vi får se vilken bedömning hovrätten gör. 

Hur tror du att hovrätten kommer se på det?

– Sånt vågar jag aldrig säga något om.

Blev du överraskad över utfallet?

– Det är så att han blev försatt på fri fot efter förhandlingen och som en huvudregel, när det gäller våldtäkt, så blir man häktad. Det behöver inte betyda att han inte döms, men det talade emot. Men jag blev överraskad när jag läste hur man landade i beslutet i domen. Jag får inte ihop det. 

Vill se flerårigt fängelsestraff

Magnus Ling anser att mannen ska dömas till ett flerårigt fängelsestraff för våldtäkt.

– Jag har svårt att se hur en sån här gärning ska anses vara något mindre grovt brott och då är det minst två års fängelse det handlar om. 

När det gäller det sexuella ofredandet av en elvaårig flicka, som är ett helt annat ärende, har Ling inga synpunkter. Där dömdes mannen till böter och skadestånd, men med anledning av att mannen suttit frihetsberövad anses böterna vara betalda. 

– Det var helt i enlighet med hur jag yrkade och förde bevisning, så där har jag inga synpunkter. Däremot kan man fundera kring att tingsrätten dömer mannen för en gärning, men inte den andra när han nekar till båda. Jag kan tycka att man borde tappa lite i trovärdighet när man överbevisas i en punkt. 

Hur rådmannen Louise Hinsegård ser på domen kan du läsa här

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt