Annons:

Informerades om kommande granskning – då hyllades ledarskapsprogrammet på fullmäktige

HR-chefen Marie Halldén var en av tjänstepersonerna som hyllade ledarskapsprogrammet på senaste fullmäktigesammanträdet. Foto: Simon Henriksson

Informerades om kommande granskning – då hyllades ledarskapsprogrammet på fullmäktige

Både den högsta politiska ledningen och tjänstemannaledningen var informerade om den kommande granskningen. Då hyllades kommunens ledarskapsprogram på senaste fullmäktige.

Annons:

I början av september informerades kommundirektören Carolina Leijonram och kommunalrådet Jacob Käll om den kommande granskning Dagens Vimmerby ämnade att genomföra kring kommunens ledarskapsprogram. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 oktober var punkt tre på dagordningen "Ledarstöd inom Vimmerby kommunkoncern". Varför just den punkten fanns med på dagordningen förklarades av fullmäktiges ordförande Leif Larsson så så här:

– Vi har inte fått någon återrapportering kring det här tidigare och det kändes angeläget att få det. 

Kommunens HR-chef, Marie Halldén, inledde med att kort informera om det stöd som ges till chefer och ledare inom kommunkoncernen.

– Jag är väldigt stolt över att vi har det här. Här har man tänkt att ledarskap är det viktigaste för effektiva team och jag är stolt över att vi har det här proaktiva programmet i egen regi.

Fyra chefer deltog

Därefter deltog fyra chefer från kommunens organisation och berättade om sina erfarenheter från ledarskapsprogrammet. Det var Lisa Solnevik, enhetschef inom socialförvaltningen, Patric Engqvist, enhetschef inom kommunstyrelseförvaltningen, samhällsbyggnadschefen Andreas Horste och rektorn Torbjörn Sandberg. Den senare är dessutom förtroendevald för Kristdemokraterna.

Samtliga fyra hyllade unisont ledarskapsprogrammet, som Dagens Vimmerby granskat i en rad artiklar. Här finns ett urval av vad de fyra berättade för politikerna.

– Möter man Erica (Grawé) blir man inte oberörd. Hon gör det riktigt bra, hon är trovärdig, det är inte något hopkok. Det är väl genomtänkt och jag är tacksam att jag får vara en del av det, sa Torbjörn Sandberg.

– Ledarskapsprogrammet har gett mig mycket. Det blir ett forum för att delge varandra nya erfarenheter och ses över gränserna som man inte gjort så mycket annars. Jag är för reflektion och analys, det är så man kommer bäst framåt. Jag har fått med mig mycket från utbildningen, sa Lisa Solnevik.

– I Hultsfred hade vi ett kortare program, men här får man möjlighet i två år. När vi började minns jag att jag tänkte "vad är det här för gäng?" och nu senast skrev jag ett långt mejl om att vi inte bara delar det här i jobbet, utan vi delar med oss av varandra. Jag gillar upplägget att åka bort och det ges mycket tid till reflektion. Det är fantastiskt och jag är stolt, glad och tacksam. Vi är dåliga med att skryta om det här, sa Patric Engqvist.

– När jag fick möjlighet att börja ledarskapsprogrammet öppnade det mina ögon för vad effektivt ledarskap kan innebära. Det här har gett en inre trygghet och självkänsla och många hjälpmedel att använda, sa Andreas Horste. 

"Marknadsför inte tillräckligt bra"

HR-chefen Marie Halldén tog sedan över igen och förklarade att de aldrig jobbar med något som saknar forskningsgrund.

– Självklart finns det effektforskning på det här. Det här är värdefullt. Ledarskap är den viktigaste faktorn för de anställdas välmående och motivation. Jag är stolt över programmet och vi marknadsför det inte tillräckligt bra. Vi är den enda kommunen som har det inhouse, i vår egen kommun, utifrån den forskning som finns. 

När hyllningen av programmet var klar var det endast en politiker som begärde ordet, oppositionsrådet och socialdemokraten Helen Nilsson.

– Jag har bara fått snudda vid vad det här handlar om, men jag har själv märkt en del. Jag är inte med på det här, jag tillhör de förtroendevalda. Däremot möter jag de som går ledarskapsprogrammet och efter ett tag märkte man tydligt att de man mötte höjde blicken, hälsade, pratade några ord. Det blev en öppnare stämning. Även jag som politiker blir inkluderad och det får jag tacka er och utbildningen för.

Här kan du läsa tidigare artiklar i vår granskning:

DEL ETT: KOMMUNEN KÖPER FÖR MILJONER AV LEIJONRAMS VÄNINNA

DEL TVÅ: Leijonram: ”Vi har en god yrkesmässig relation”

DEL TRE: Grawé var referens på Leijonrams CV när hon sökte jobbet i Vimmerby

DEL FYRA: KOMMUNENS KRAV ÄR EN KOPIA AV GRAWÉS CV

DEL FEM: FÖRETAGEN: UPPHANDLINGEN VAR SKRÄDDARSYDD

DEL SEX: ERFAREN KONSULT: "En oegentlighet som går ut över skattebetalarna"

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt