Annons:

KOMMUNENS BESKED:

Kommunstyrelsens presidium har fortsatt förtroende för kommundirektör Carolina Leijonram efter DV:s granskning.
Foto: Simon Henriksson

KOMMUNENS BESKED: "VÅRT FÖRTROENDE FÖR LEIJONRAM ÄR OFÖRÄNDRAT"

Dagens Vimmerbys har granskat Vimmerby kommuns upphandling av ledarutveckling. Nu meddelar kommunstyrelsens presidium att de har ett fortsatt förtroende för kommundirektör Carolina Leijonram.

Annons:

Jacob Käll (C), kommunstyrelsens ordförande, Marie Nicholson (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande, och Helen Nilsson (S), kommunstyrelsens andre vice ordförande, meddelar att kommunstyrelsens presidium har förtroende för ommundirektör Carolina Leijonram efter vår tidnings granskning.

"Kommunstyrelsens presidium har utifrån det som nu och tidigare lyfts fram av media ställt frågan till Carolina Leijonram huruvida hennes relation till konsulten är av den art som nu diskuteras i media. Carolina Leijonram har beskrivit relationen som mångårig och professionell, men utan privata inslag. Vi känner Carolina Leijonram som en rak och ärlig person och har ingen anledning att tvivla på henne, skriver Vimmerby kommiun i ett pressmeddelande. 

Kommunstyrelsen har också en uppmaning till kommuninvånarna som använder sociala medier för att säga vad de tycker och känner. 

"Att göra så på ett balanserat sätt och komma ihåg att det finns en person, en familj och barn som just nu blir väldigt hårt utsatta", skriver Vimmerby kommun. 

Upphandlingen ska granskas

Kommunstyrelsen är väldigt nöjda med kommunens ledarutvecklingsprogram och den insats som Arbetscoaching genom Erica Grawé har gjort.

"Vi har aldrig haft anledning att granska om upphandlingsförfarandet gått oriktigt till och inga varningsflaggor har lyfts av vår upphandlingscentral. Det är problematiskt att det så ofta i upphandlingar inte kommer in mer än ett anbud. Det är inte unikt för Vimmerby och vi har tidigare i vår, men inte specifikt för det här ärendet, ställt frågan till inköpscentralen om vi kan förändra något i våra upphandlingar. Här pågår ett förbättringsarbete". 

Kommunstyrelsen har fattat beslutet om tilldelning av uppdraget till Arbetscoaching.

"Eftersom upphandlingen nu har blivit så starkt ifrågasatt togs därför igår beslutet att tillsätta en extern och oberoende utredning för att granska om just den här upphandlingen gått felaktigt till eller genomförts på ett olämpligt sätt". 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt