Annons:

Undvik så mycket närkontakt det går, uppmanar Staffan Sylvan. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Smittspridningen är extrem i länet: "Undvik så mycket närkontakt det går"

Smittspridningen är på rekordnivå i Kalmar län. Några lokala råd är inte aktuella – men man bör ändå iaktta försiktighet, menar ställföreträdande smittskyddsläkare Staffan Sylvan.
– Undvik så mycket närkontakt det går, säger han.

Annons:

Smittspridningen skenar okontrollerat i länet och regionen hinner inte med. De senaste veckorna har antalet fall som presenterats inte stämt överens med verkligheten. 

Minst dubbelt så många nya fall har i själva verket bekräftats. Lika hög smittspridning som råder just nu har länet inte haft någon gång under pandemin. 

– Åtgärder vidtar man utefter läget och både vi själva och Folkhälsomyndigheten har noterat att det är en ökning på gång. Nyligen kom nya råd och rekommendationer från nationellt håll och nu handlar det om att försöka sprida ut smittspridningen över en längre tid, så vi inte får en kraftigt ökad belastning på vården. Alla får hjälpas åt och man ska försöka undvika så mycket närkontakt som det går, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Staffan Sylvan.

Vad ska man tänka på i sitt leverne nu?

– Det som är det allra viktigaste är att de som ännu inte vaccinerat sig gör det. Att alla hjälps åt och att alla försöker minska på sina kontaktytor. Att dra ned på kontaktintensiteten och följa rekommendationerna är jätteviktigt.

Kan man äta lunch med sina vänner eller kollegor och kan man gå på after work?

– Man ska inte upphöra att leva, men man ska umgås med den lilla bekantskapskretsen och undvika större samlingar. Men personer man har daglig kontakt med kan man fortsätta träffa.

Kan det vara aktuellt att införa lokala råd och rekommendationer?

– Det är inget vi överväger för närvarande. Folkhälsomyndigheten håller i taktpinnen och de har gradvis ökat sina restriktioner. Vi hoppas att det blir en bra effekt av det. Det kommer inte ta bort smittspridningen, men det kan platta till kurvan och ge vården tid och andrum för att ta hand om dem som kommer behöva vård. Lokala restriktioner utöver det har vi inga tankar på.

"Läget ganska lugnt"

Trots att smittspridningen är rekordstor i länet är läget inom sjukvården inte i närheten av vad det har varit. På torsdagen vårdades 14 personer inneliggande på sjukhusen och endast en var i behov av intensivvård. För ett år sedan var läget ett helt annat.

– Vi ser att det har blivit en viss påverkan på vården och att antalet sjukhusvårdade har ökat något, men det är inte alarmerande. Än så länge är läget ganska lugnt, men vi vet att behovet av sjukhusvård och intensivvård kan dröja två till tre veckor efter smittspridningen. Vi får se de närmaste veckorna hur det utvecklar sig. Men med omikronvarianten ser vi att behovet av intensivvård inte alls är lika stort. Smittspridningskurvan ligger över scenario två från Folkhälsomyndigheten, men behovet av sjukvårdsplatser ligger närmare scenario ett och intensivvård inom scenario noll.

Finns det en fara i att folk då tror att det går att fortsätta som innan skärpningarna av restriktionerna?

– Det är möjligt att man kan reagera så, men det är för tidigt att dra den slutsatsen. Min uppmaning är att följa alla regler och inte tolka det gynnsamma läget just nu som att det kommer förbli så. Läget kan naturligtvis förvärras.

Kan den här extrema smittspridningen, genom att en stor andel i befolkningen får immunitet, vara positiv på längre sikt?

– Man kan tänka sig det. Omikron ser ut att konkurrera ut delta som smittämne i populationen. Det skulle kunna innebära att man får en immunitet hos befolkningen och eventuellt att pandemin övergår i en endemi.

Hur långt är det dit?

– Folkhälsomyndigheten bedömer att omikron kommer konkurrera ut delta under januari månad. Fortsätter smittspridningen i samma takt räknar vi med toppen i mitten av januari och att det därefter kan klinga av. Det är för tidigt att säga, men med det vi ser nu verkar det väldigt troligt att det blir så. Vi får se hur omikron sveper ut nu i samband med skolstarten, där det finns många barn som är ovaccinerade.

Drygt sju av tio är omikron

Den senaste siffran, som förvisso snart är en vecka gammal, visar att 74 procent av fallen i länet är omikronvarianten.

– Sannolikt har det ökat ytterligare sedan dess, men exakt hur det ser ut vågar jag inte svara på.

Hur ser det ut bland dem som vårdas på sjukhus när det gäller vaccinerade och ovaccinerade?

– Det är ovaccinerade som drabbas allra hårdast, men vi har sett en liten ökning i antalet som är vaccinerade också. Det är fortfarande ungefär 70 procent ovaccinerade som behöver läggas in.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt