Annons:

  • Tom Birgersson berättar om vattenkraftverket i Rosenfors, som Hagelsrums Gård numera äger genom Qvarnsö kraft, för Gudrun Brunegård, Carl-Wiktor Svensson och Camilla Brodin, Kristdemokraternas energipolitiske talesperson. Foto: Lotta Madestam

  • De små vattenkraftverkens betydelse för energiförsörjningen – och risken att de försvinner på sikt stod i fokus när riksdagsledamoten Camilla Brodin (th) gjorde ett studiebesök i Rosenfors. På bilden också Carl-Wiktor Svensson, Tom Birgersson och Gudrun Brunegård. Foto: Lotta Madestam

Lokalt företag satsar på vattenkraft – finns en samlad rädsla för framtiden

De små vattenkraftverkens betydelse för energiförsörjningen – och risken att de försvinner på sikt stod i fokus när riksdagsledamoten Camilla Brodin (kd) gjorde ett studiebesök vid vattenkraftverket i Rosenfors, som numera ägs av familjen Birgersson.

Annons:

Med bruset från Emån som bakgrundsljud förenades en rad människor i den så viktiga frågan ”framtidens energiförsörjning”.

Rosenfors bruks vattenkraftverk har stått stilla under några år, fram till i somras då Qvarnsö kraft, som ägs av Hagelsrums Gård, förvärvade det.

– Vi ligger uppströms och kände att vi vill ha lite kontroll på regleringen även här, utöver fallet i Hagelsrum, men där är det Södra cell som har regleringsrätten, sa delägaren Tom Birgersson och fortsatte ge lite bakgrundshistoria:

– Vi och de gamla ägarna har gemensamt sett till att verket genomgått en omfattande renovering och sedan december är det igång. Vi tror verket kan producera runt 500 000 kilowattimmar under ett normalår, vilket motsvarar elförbrukningen för ungefär 50 villor som använder el i sin uppvärmning.

Hotad existens

Carl-Wiktor Svensson initierade dagens aktivitet med studiebesöket vid vattenkraftverket i Rosenfors som ett exempel innan man åkte vidare längs Emåns vattensystem, för att besöka ägare söder ut.

– Vi vill uppmärksamma de småskaliga vattenkraftverken och de många gånger jobbiga prövningar som dess ägare upplever, sa han.

På plats var Camilla Brodin, partiets energipolitiske talesperson, som slog följe med lokala företrädare, riksdagsledamoten Gudrun Brunegård och representanter från vattenkraftföreningar som kunde bistå med expertis i ämnet.

Det var en samlad åsikt att alla små vattenkraftsföretag ständigt har varit utsatta för bekymmer och byråkrati för sin egen överlevnad och existens.

Lyfte farhågor

En farhåga som lyftes var den stundande omprövningen, som bara ligger några år bort, där alla verksamheter som producerar vattenkraftsel ska ansöka om omprövning för moderna miljövillkor.

– Det stora problemet är att det satts upp miljökvalitetsnormer för varje kraftverk som ska uppnås, annars blir det utrivning. Vi är inte motståndare till miljöåtgärder, men det får inte gå så långt att kraftverken försvinner, sa Rune Hallgren från Svensk Vattenkraftförening.

– EU-direktivet är inte så skarpt som svenska myndigheter har gjort det till. Det finns aktivister på myndigheterna som tagit sin chans att försöka få ut, som de tycker, ”de små, förhatliga småskaliga vattenkraftverken”. Det går inte att komma ifrån. Det är det vi kämpar emot, tillade Hallgren.

"Kan inte ha aktivister som härjar fritt"

Camilla Brodin lovar ta med sig synpunkterna och hoppas regeringen ska sätta ner foten.

– Vi ser här idag att myndigheter inte gör det riksdagen beslutat, det vill säga värna den småskaliga vattenkraften. Kristdemokraterna har föreslagit att man ska lägga ner vattenmyndigheterna och lägga över uppgifterna på naturvårds- och jordbruksverket. 

– Man kan inte låta aktivister på myndigheterna ta makten och härja fritt. Som det är i dag håller vi på att riskera runt 2 000 mindre vattenkraftverk, sa hon med skärpa i rösten.

Fotnot: I den ursprungliga artikeln var uppgiften om hur många villor som produktionen i vattenkraftverket täcker felaktig. Den har nu korrigerats. 

Annons:

Lotta Madestam

lotta.madestam@dagensvimmerby.se

073 848 65 05

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt