Annons:

Smittspridningen kan vara på toppen –

Belastningen inom sjukvården är fortsatt hög. Ändå avvecklas i princip samtliga restriktioner. Foto: Bildbyrån

Smittspridningen kan vara på toppen – "Först i efterhand vet vi om tajmingen är rätt"

Smittspridningen har inte gått att kontrollera och antalet personer i behov av sjukhusvård ökar. Men varken hälso- och sjukvårdsdirekt Johan Rosenqvist eller smittskyddsläkaren Lisa Labbé Sandelin vill kritisera tidpunkten för avvecklingen av restriktioner.
– Vi vet först i efterhand om tajmingen är rätt, säger Labbé Sandelin.

Annons:

Efter en inledning av 2022 med skenande smittspridning och nivåer vi aldrig tidigare varit i närheten under pandemin avvecklas nu restriktioner. 

Detta trots att smittotalen varit rekordhöga i flera veckor utan att alla med symtom uppmanas att testa sig.

Orsaken är helt enkelt att den dominerande omikronvarianten leder till färre sjukhusinläggningar för covid-19.

– Även om merparten av restriktionerna upphör är inte pandemin över. Vi är i en ny fas. Den höga vaccinationstäckningen i kombination med att viruset har förändrat sina egenskaper leder till att den dominerande varianten mer sällan ger upphov till allvarlig sjukdom. Nu upphävs merparten av restriktionerna eftersom de inte längre står i proportion till den skada viruset orsakar. Men jag vill samtidigt påminna om att smittspridningen i länet fortsatt är hög, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Från och med nu och framåt sker stora förändringar vad gäller människors möjlighet till en vardag som liknar den innan pandemin.

– Men det är fortsatt viktigt att ta den tredje dosen vaccin och att stanna hemma och undvika nära kontakt om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. För barn gäller att de ska stanna hemma tills de mår bättre. De kan gå tillbaka till förskolan när de är tillräckligt pigga och har varit utan feber i ett dygn. 

"Ha sunt förnuft"

Att helt börja leva som vanligt bör man vara försiktig med, menar smittskyddsläkaren.

– Jag tänker att man ska ha lite sunt förnuft. Det är en fortsatt väldigt hög smittspridning och man behöver inte dra igång allt på en gång. Man behöver inte ha flera fester med olika personer efter varandra och är det hög frånvaro i skolan ska man kanske inte träffa farmor eller mormor just den helgen. Även om man inte behöver vara lika orolig som i början, så är det väldigt hög smittspridning, säger hon och fortsätter:

– Många tycker nog att omställningen är svår. Efter flera års tid där vi har ändrat hur vi lever, så är plötsligt allt öppet. Man bör känna själv vad man är bekväm och redo för.

Har vi nått smittspridningstoppen eller var befinner vi oss?

– Det är jättesvårt att veta när vi inte kan titta på samma kurvor som tidigare. Man får titta på flera olika parametrar, som vi får göra med till exempel influensan. En sådan parameter är att titta på virusnivå i avloppsvattnet. I vårt län har vi mätningar i Kalmar kommun och förra veckan var det väldigt höga nivåer av virus. Men på flera ställen i Sverige ser man en brytpunkt och att virusnivåerna i avloppsvatten börjar vända ned. Jag tror att vi kan befinna oss precis på krönet och låt oss hoppas det. 

Med tanke på belastningen inom vården – är det för tidigt att avveckla restriktioner?

– Det kan jag inte uttala mig om. Inne på sjukhusen är det en hög belastning. Restriktionerna ute i samhället är en bedömning på nationell nivå om de står i proportion till den eventuella effekt som det har. Jag har inga synpunkter på det, säger hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist.

– Det är en bedömning på nationell nivå och man måste väga många olika parametrar mot varandra. Vi har haft hushållskarantän, vilket gjort att väldigt många varit hemma. Det finns många aspekter i detta, exempelvis hur barn påverkas och den psykiska hälsan. Man måste ta hänsyn till många parametrar och nu befinner vi oss i en brytpunkt där det inte är proportionerligt längre. Om tajmingen var exakt rätt kommer vi inte veta förrän i efterhand.

"Väldigt stor belastning"

Nivåerna inom vården är jämförbara med tidigare vågor, menar Johan Rosenqvist.

– En ögonblicksbild på onsdagen är att vi har 54 patienter inneliggande. 47 av dem är i aktivt smittsamt skede och två av dem vårdas på intensiven. Det är en klart mindre belastning inom intensivvården än under tidigare vågor.

Mycket av vården påverkas fortfarande av covid-19.

– Belastningen för sjukvården är väldigt stor och väldigt många av våra medarbetare är också sjuka. Vi har fått dra ned väldigt mycket på planerad verksamhet och planerade operationer. Vi är väldigt nära toppen på vågen just nu, men jag ser ändå några tuffa veckor framför mig. Att det ska bli väsentligt värre talar inget för. Jag ser ingen stor risk med att restriktionerna hävs. Det är helt rätt att vi inom sjukvården fått väldigt tydligt utsagt från Folkhälsomyndigheten att vi ska vidta riskreducerande åtgärder inom vården.

Tidigare kunde en region, utifrån läget just där, ta till lokala råd och rekommendationer.

– Det ser inte likadant ut längre, men alla måste ha beredskap för att det kan komma nya tider och att detta inte är över. Det kan uppstå nya virusvariationer som kringgår vaccinen och det kan behöva fyllas på med fler doser framöver. Det kommer komma förändringar i rekommendationerna av och till, men frågan är hur ingripande de behöver vara. Låt oss hoppas att de inte blir så ingripande som tidigare. Men det är bra att ha med sig mentalt att det inte är över, säger Lisa Labbé Sandelin.

Inne på sjukhusen ligger rekommendationer kvar om att inte besöka anhöriga och inte ha med sig följeslagare om det absolut inte är nödvändigt.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt