Annons:

Fler nyanlända största orsaken till fallande betygsresultat

Betygsresultaten i årskurs nio sjönk rejält i år. Det största skälet är en ökad andel nyanlända. Foto: Vimmerby kommun

Fler nyanlända största orsaken till fallande betygsresultat

Betygsresultaten i årskurs nio försämrade rejält i år. Andelen som minst har betyget E sjönk från 75 till 68 procent. Skälet är en ökad andel nyanlända elever.

Annons:

Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en preliminär sammanställning av betygsresultaten under det gångna läsåret. Enligt sammanställningen har resultaten sjunkit rejält jämfört med föregående år.

Andelen som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har minskat med sju procentenheter, från 75 och till 68. Andelen som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram har minskat från 85 och till 77.

"Inte haft lika bra förutsättningar"

Kvalitetssamordnaren Bertram Stenlund Fridell ser två orsaker till de sjunkande resultateten. Dels har betygen minskat i matematik och kemi – två ämnen där kommunen haft svårt att rekrytera behöriga lärare.

En annan orsak är en ökad andel nyanlända, dit personer som varit i Sverige i max fyra år räknas.

”Den största orsaken till detta är att det är många nyanlända som slutar åk 9 i år. Dessa elever har alltså inte haft lika bra förutsättningar som övriga elever att få betyg,” skriver Stenlund Fridell i en analys till Dagens Vimmerby.

Kan falla i rankingen 

För ej nyanlända elever nådde 77 procent kunskapskraven i alla ämnen och 85 procent kvalificerade sig till gymnasiets yrkesprogram.

För läsåret 2015/16 klättrade Vimmerby från plats 220 till plats 157. Efter de försämrade resultaten 2016/17 ökar förstås risken att kommunen faller tillbaka igen – men det beror förstås på betygen i andra kommuner.

SKL:s nya ranking, där betygsresultaten är en stor del, väntas komma i höst.

 Här förbättras resultaten

Något bättre ser det ut i andra årskurser. Andelen elever som uppnått kunskapskraven i årskurs sex ökar från 79,4 till 82 procent.

I årskurs tre skrever Stenlund Fridell att andelen elever som klarar alla delprov i nationella proven ökar något, men många har fortfarande problem med matematiken. Förra året klarade 61 procent av eleverna nationella provet i matte, i år var det 63 procent. Motsvarade siffra i svenska är 81 procent (77 ifjol).

I gymnasiet ökar andelen elever  med gymnasieexamen, från 85,4 ifjol till 87,5 i år. 

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt