Annons:

Fina siffror för grundskolan:

Vimmerbys elever presterade ett kanonresultat i SKR:s öppna jämförelse av grundskolan. Foto: MostPhotos

Fina siffror för grundskolan: "Inte legat så högt tidigare"

För en dryg vecka sedan släpptes årets öppna jämförelser av Sveriges grundskolor. För Vimmerbys del var det finfina resultat.
– Det är jätteroligt att se de här resultaten, säger kvalitetssamordnaren Bertram Stenlund Fridell.

Annons:

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, släppte nyligen sin rapport "Öppna jämförelser Grundskola 2019". I databasen Kolada publiceras också jämförelser kring betygsresultaten mellan kommunerna. Numera görs dock ingen ranking av kommunerna. 

För Vimmerby kommuns del var det väldigt positiv läsning. Resultatet är bland det bästa någonsin, både över tid och i jämförelse med elevernas grundförutsättningar. Jämfört med föregående år har samtliga resultat ökat och andelen elever i årskurs nio som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen är den näst bästa på 15 år. 

I jämförelserna där nyanlända elever inte räknas in tillhör Vimmerbys resultat den bästa fjärdedelen i landet gällande andelen elever som nått kunskapskraven i alla ämnen, andelen som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram samt det genomsnittliga meritvärdet.

– Öppna jämförelser presenterar hur kommunen klarat sig utifrån ett modellberäknat värde där man tar hänsyn till föräldrarnas utbildningsnivå, andelen utrikesfödda samt andelen pojkar. I år är resultaten väldigt bra. När det gäller behörighet till yrkesprogrammen är vi på plats 30 i hela riket och vi är på plats 35 när det gäller betygsresultat, meritvärde och uppnådda kunskapskrav. Så högt har vi inte legat tidigare, säger kvalitetssamordnaren Bertram Stenlund Fridell och fortsätter.

– Det är väldigt roligt att se de här resultaten. Det är bra resultat i sin helhet och vi har också klarat oss bra utifrån grundförutsättningarna. 

Tydligt positiv utveckling

Dessutom finns resultat på Skolinspektionens skolenkät till årskurs fem och nio. Den innehåller också glädjerik läsning för kommunen.

– Vi kan se en tydligt positiv utveckling i både årskurs fem och nio jämfört med föregående mätning. Vi tillhör de 25 procent bästa i landet när det gäller trygghet, stöd och motivation. Vimmerby kommun har i årskurs fem de tryggaste eleverna i hela landet, säger Stenlund Fridell.

Både förvaltningschefen Ola Karlsson och barn- och utbildningsnämndens ordförande Peter Karlsson (C) gladdes över nyheterna.

– Faktorer som trygghet, motivation och stöd är sådant som i hög grad påverkar elevernas målupplevelse. Jag tycker att eleverna, lärarna, rektorerna och alla andra som jobbar med elevernas utveckling ska vara mycket stolta över hur väl de har lyckats med sitt arbete, säger Ola Karlsson. 

– Det här är väldigt positivt, dels behörigheten men även enkäten som visar att våra barn är trygga i skolan. Arbetet som läggs ned leder till goda resultat, säger Peter Karlsson.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt