Annons:

Dement diabetiker utsattes för stor fara på äldreboende i kommunen – händelsen anmäls

Kommunen lex Maria-anmäler nu en händelse. Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

Dement diabetiker utsattes för stor fara på äldreboende i kommunen – händelsen anmäls

En brukare på ett vård- och omsorgsboende i kommunen utsattes för en potentiellt allvarlig vårdskada. Nu har kommunen lex Maria-anmält händelsen. 

Annons:

Händelsen rör en brukare på ett vård- och omsorgsboende med både demens och diabates. Personalen brast i sin tillsyn och det fick som följd att brukarens blodsocker sjönk till farligt låga nivåer. 

"Det fanns därmed en risk för att brukaren hade kunnat sjunka så lågt i blodsockret så att personen hade hamnat i insulinkoma, vilket är ett livshotande tillstånd", skriver man i anmälan. 

I samband med personalbyte mellan dag och kväll uppmärksammades detta och sjuksköterska tillkallades. Brukaren fick behandling och det blev inga bestående men för brukaren. 

Det fanns dock en risk för en allvarlig vårdskada, vilket gör att händelsen nu anmäls.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt