Annons:

Så knarkar Vimmerbyborna en vanlig vardag och en lönehelg

Nu är rapporten kring hur Vimmerbyborna knarkar en vardag och en lönehelg i november klar. Anja Persson och Anders Degerman har redovisat rapporten. Bilden är ett montage. Foto: Simon Henriksson/Mostphotos

Så knarkar Vimmerbyborna en vanlig vardag och en lönehelg

Hur knarkar Vimmerbyborna en vanlig tisdag och en helg när lönen sitter på kontot? Det har en mätning som gjorts i avloppsvattnet vid reningsverket i Vimmerby sedan 2018 gett svar på.
– Vi hade önskat att vi tydligare sett trender och tendenser, säger Anja Persson, ungdoms- och ANDTS-samordnare i Vimmerby kommun.

Annons:

Mellan 2018 och 2022 har kommunen gjort mätningar av narkotika i avloppsvattnet vid reningsverket i Vimmerby. Mätningarna har skett två gånger om året. 

Ena gången har det varit en vanlig tisdag i november och andra gången lönehelgen samma månad. Knarkandet har endast mätts i Vimmerby tätort och totalt är cirka 8 500 personer anslutna till reningsverket i Vimmerby.

– Att vi har avgränsat det beror främst på att det är för få personer annars som berörs. Det är inte säkert att det gått att garantera anonymiteten, säger Anders Degerman, folkhälsosamordnare i Vimmerby kommun. 

Att mätningarna skett just i november har också sin förklaring. Totalt har tio mätningar gjorts under fem år.

– Vi ville inte göra mätningarna när besöksnäringen är som mest intensiv, utan vi ville verkligen mäta Vimmerbybornas narkotikaanvändande. Därför valde vi november. Att vi valde en tisdag och en lönehelg beror på att vi ville se om det finns några skillnader och om man köper mer droger när man har fått lönen och det kanske är mer fester på gång, säger Anja Persson, ungdoms- och ANDTS-samordnare i kommunen. 

Unik mätning

De olika narkotikaklassade substanser som man har mätt är cannabis, kokain, amfetamin, MDMA (Ecstasy), metamfetamin och tramadol. Resultatet anges i milligram per invånare eller doser per 1 000 invånare. 

Nu finns en sammanställning över den hemliga undersökningen klar och analys och slutsats har skett i samarbete med RISE, Research Institutes of Sweden. 

– Mätningen är unik eftersom det är en totalundersökning och eftersom den varit hemlig sedan 2018. All narkotika som funnits i någon i Vimmerby har landat in i mätningarna, men bara vid just det här tillfället. Därför kunde vi ganska snabbt konstatera att det här blir en ögonblicksbild för just det här dygnet eller den helgen. Det blir en ögonblicksbild och därför är det svårt att dra vissa slutsatser från en enskild mätning. Vi kanske hade önskat att vi tydligare kunde se förändringar, trender eller tendenser över tid. En del förskriven medicin finns med i det här och det gör att det inte blir en sanning helt och hållet. Men det är ett verktyg som ger en hygglig bild, säger Anders Degerman.

Det som rätt tydligt sticker ut i sammanställningen är att mängden cannabis i avloppsvattnet kraftigt minskat över tid. Däremot vad gäller kokain är det en ökning, om än från låga nivåer. Slår man ut antalet doser per invånare i kommunen var det åtta linor kokain under lönehelgen 2018. 2022 var det 17 linor kokain. Det kan dock handla om ett mindre antal personer dragit fler linor och inte om att fler personer tar kokain.

Under vardagarna är mängderna kokain betydligt lägre. 

– Kokain är mer av en partydrog och här kan man se ganska tydligt att det är helgproverna som gett utslag. Kokainet kan också sitta kvar, så att det vid tisdagsmätningen finns rester från helgen. Hade man gjort mätningen på en torsdag, som inte är lika nära den gångna helgen, kunde det ha gjort skillnad, säger Anja Persson. 

– Det är en ökning av kokain, men den är inte så stor. Utslaget över hela befolkningen är det ingen större ökning, men det man kan skicka med, om man tänker använda en partydrog, är att man göder gängkriminaliteten. Den finansieras till största delen via droger. Är det vad man vill göra? Hjälpa till att finansiera det? frågar sig Anders Degerman retoriskt.

En dag sticker ut

Cannabis är däremot tydligt en vardagsdrog. Knappt tusen jointar var det en vardag i november 2018. En vardag i november 2022 var det knappt 200. Mätningarna i avloppsvattnet visar tydligt att cannabisanvändandet sjunkit, även om 2020 är det som sticker ut allra mest i hela undersökningen. Då skenar användandet totalt till över 4 000 jointar vid tisdagsmätningen. 

– Det är svårt att se orsaken till att det blivit så kolossalt mycket mer då. Vi vet inte vad det handlar om, men det är så osannolikt högt att vi inte tar hänsyn till det.

Kan det ha blivit fel?

– Man påstår att det inte är möjligt, men det är så galet högt att vi får bortse från den. Det skulle innebära varannan Vimmerbybo och att Agda, 82, på Borghaga rökt på. Vi har försökt undersöka, men ser inget tydligt eller speciellt som hänt då. Mycket i det här kan vara slumpen. 

Totalt sett minskar cannabisanvändandet och inte minst under lönehelgerna. 

– Över tid har det blivit mindre och mindre, och det ser vi som en positiv utveckling. Cannabis är inte heller en partydrog på samma sätt som kokainet, men det stannar kvar och lagras i kroppen en längre tid. Så mätningarna kan gå in i varandra där, men en tydlig trend är att cannabis minskar. 

"Sticker inte ut"

När det gäller övriga droger så som amfetamin, metamfetamin och MDMA, eller Ecstasy, är det inga tydliga trender.

– Vi ser ingen trend eller tendens. Det är svårt dra några slutsatser och vissa förskrivna mediciner innehåller amfetamin. Det här är ögonblicksbilder och Vimmerby är inte större än att en fest med tio personer som tar droger kan ge stora variationer. Är festen någon annanstans kan det slå åt andra hållet.

Gällande Tramadol ser man en minskning över tid. 

– Vi gissar att en stor del är utskriven medicin och utskrivningarna har minskat. Där är det jättesvårt att säga om det legal eller illegal användning, säger Anders Degerman.

Hur lyder er analys?

– RISE säger att Vimmerby inte sticker ut. Så här ser det ut i många likartade kommuner. Det är viktigt att ha med sig, för ibland hör man att det är så otroligt mycket narkotika och det låter som att varenda Vimmerbybo knarkar. Så är det inte. En person är en för mycket för det är både olagligt och ställer till bekymmer, men bekymet här är inte större än någon annanstans. Genom att slänga sig med att "det är så mycket knark" kan man normalisera det. Det är en fara i sig och därför ska man hålla sig till sanningen.

"Ett verktyg till"

En brist i undersökningen är att man inte mätt drogen kristall.

– Det är en förhållandevis ny drog och en utmaning för oss. Cannabis är den stora drogen generellt, men bland yngre är kristall vanligare. 

Hur kommunen nu går vidare är oklart.

– Det är bra att vi har gjort den här mätningen, men vi har valt att pausa det här och har inte tagit ställning till hur vi går vidare. Det här är ett verktyg till i verktygslådan och det är viktigt att vi får en så klar bild som möjligt. Gissningar ska vi inte hålla på med, men det vi hade önskat är att vi sett trender och tendenser lite tydliga.   

Varför pausar ni den här mätningen?

– Framför allt tar det en del resurser och nu tycker vi att vi har fått en hygglig bild. Då är det bättre att lägga tid på resultatet och jobba förebyggande. Vi fortsätter jobba förebyggande med alkohol, tobak och nikotin bland ungdomar. Det är inkörsporter till narkotika och kan vi få ned tobak, nikotin och alkohol kan vi få ned narkotikaanvändandet. Där lägger vi mest resurser.

Både Anja Persson och Anders Degerman hoppas också att föräldrar och vårdnadshavare ska göra mer för att hålla koll på sina barn och ungdomar.

– Det är lätt att tänka som förälder att tobak inte är så farligt, men det finns ett tydligt samband. Nu ser vi att vape har ökat och det är definitivt en inkörsport. Då är det jätteviktigt att föräldrar är mer på tå. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt