Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Camilla Karlsson, Yvonne Carlsson, Anders Degerman och Anja Persson har analyserat LUPP-enkäten. Foto: Jakob Karlsson

VAR FJÄRDE ELEV: RASISM FÖREKOMMER I SKOLAN

Elever i Vimmerby är överlag nöjda med skolan och sina liv. Men 2018 års LUPP-enkät innehåller också många mycket allvarliga uppgifter. Bland annat uppger 24 procent att rasism förekommer i skolan.
– Det är alarmerande, säger folkhälsosamordnaren Anders Degerman.

Annons:

LUPP-enkäten genomförs var tredje år och besvaras av elever i årskurs åtta och årskurs två på gymnasiet. I den svarar eleverna på en mängd olika frågor. Enkätens resultat är på 79 sidor och innehåller förstås både ris och ros till Vimmerby kommun.

Det som sticker ut främst i negativ rikting är att ökningen av rasism och våld i skolmiljön:

  • 27 procent uppger att de blivit utsatta för mobbning/trakasserier/utfrysning (bland flickor är det 32 procent).
  • 24 procent anser att rasism förekommer i skolan.
  • 23 procent anser att våld förekommer i skolan.
  • 15 procent anser att mobbning förekommer i skolan.
  • 10 procent anser att sexuella trakasserier förekommer i skolan.

”Absolut alarmerande”

Frekvensen av våld och rasism är betydligt högre i Vimmerby än både region- och rikssnittet.

– När det gäller mobbning så är det främst i skolan som det sker, men det är där man är mest av sin vakna tid så det är inte så konstigt. Man kan ana att det hänger ihop med att man upplever att våldet och rasismen också ökar, säger Anders Degerman, folkhälsosamordnare.

– Sedan ska man komma ihåg att det här är en ögonblicksbild och det kan ha varit en incident veckan innan som färgar enkätsvaren. Överlag tycker jag att enkäten visar jättebra resultat, säger Yvonne Carlsson, samordnare/coach på Vimarskolan.

Vad menar du är jättebra när var fjärde elev känner sig utsatt för rasism?

– Vi har en väldigt hög svarsfrekvens och överlag är eleverna väldigt nöjda med skolan och att växa upp i Vimmerby. Sedan tror jag att många i dag är mer medvetna om vad de blir utsatta för än tidigare och det är glädjande att se att många vet var de kan få hjälp och stöd. Vi är duktiga på att prata om vad som är mobbning och trakasserier.

Anders Degerman ser siffrorna som ”alarmerande”. 

– Varje enskild elev som mår dåligt är ett misslyckande, målet måste vara att 100 procent ska må bra, men det kommer vi kanske inte nå. De här siffrorna är absolut alarmerande och det finns utmaningar som vi måste titta på och lyfta upp de problem som finns.

”Ökat markant”

83 procent av eleverna är nöjda med skolan och 85 procent med lärarna och undervisningen. I årskurs åtta uppger 44 procent av pojkarna att våld förekommer.

– Andelen som uppger att våld förekommer har ökat markant, vi får titta på hur det ser ut. Vi måste göra en ordentlig analys och ska inte få moralisk panik över att det är en jättehög siffra. Jag tror att ungdomar definierar våld som fysiskt våld, det kan vara ett slagsmål som varit i anknytning till enkäten, säger Degerman och fortsätter:

– Våld kan vara enstaka händelser, men när det gäller rasism är det ett strukturellt problem. Jämfört med 2015 så har andelen utrikes födda ökat och det finns en risk för att spänningarna ökat. Vi har inte lyckats med integrationen och det är ett samhällsproblem.

Pojkar mår bättre än flickor

90 procent av ungdomarna är nöjda med sina liv. Minst nöjda är flickor i årskurs åtta. Sex av tio flickor känner sig stressade. Bland pojkar är det bara tre av tio.

– Den självskattade hälsan är högre bland pojkar än flickor och det skiljer ganska mycket mellan dem. Så ser det även ut nationellt.

LUPP-enkäten används som underlag för politiker och tjänstemän.

– Det är för att vi ska få koll och se om det blir bättre eller sämre, säger ungdomspedagogen Anja Persson.

Nöjda med fritiden

Enkäten är uppdelad i sju olika områden: Fritid, skola, delaktighet/inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

– På fritidsområdet är fler nöjda med sin fritid i Vimmerby jämfört med riks- och regionsnittet, men man vill samtidigt ha mer att göra. Bland annat vill man ha ökade möjligheter till spontanidrott. Där är det viktigt för oss kommun och för civilsamhället att synliggöra vad som finns här, säger Camilla Karlsson, en av medarbetarna på Fabriken. 

Andelen som tror att de kommer flytta från kommunen har ökat och ligger något högre än region- och rikssnittet. 76 procent av tjejerna i årskurs två och 73 procent av pojkarna tror att de kommer lämna kommunen.

– Det finns en urban längtan överallt så det är ganska naturliga siffror. Däremot är det kul att se att 91 procent har en positiv syn på sin framtid, säger Anders Degerman.

Annons:

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

1 kommentar

Bo Carlsson 2019-07-02 10:34:19

Gäller det omvänd rasism också, när svenskar blir kallade svennar.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion