Annons:

  • FICK NEJ TILL 8 VERK – GÖR NYTT FÖRSÖK MED 27

    Från Anens badplats skiljer det 5,4 kilometer till närmaste planerade verk. Här är ett fotomontage på hur badplatsen kommer att se ut om planerna går i lås. Bild: Fred Olsen Renewables

  • FICK NEJ TILL 8 VERK – GÖR NYTT FÖRSÖK MED 27

    Kartan visar vindkraftverkens tilltänkta placering. Karta: Fred Olsen Renewables

FICK NEJ TILL 8 VERK – GÖR NYTT FÖRSÖK MED 27

2020 använde Kinda kommun sin vetorätt för att stoppa företaget Fred Olsen Renewables planer på åtta vindkraftsverk vid Hycklinge. Nu gör bolaget ett nytt försök – och nuvarande planen ligger på maximalt 27 verk med en höjd på 270 meter.
– Vi behöver väldigt mycket vindkraft i Sverige och särskilt i den här regionen, säger bolagets Mattias Åkerstedt som leder projektet.

Annons:

Planerna på vindkraft i området skapade en mindre folkstorm i Horn, beläget bara ett par kilometer från Vimmerby kommun. Politikerna i Kinda gav till slut med sig och använde sig vetorätt för att stoppa satsningen.

Tre år har gått sedan dess och visst har det blåst en del i debatten under de här åren – inte minst med tanke på de höga elpriser som drabbade landet under främst 2022. Fred Olsen Renewables gör nu en omstart och har påbörjat en ny process för nästan exakt samma område. Denna gång går man fram med en plan på maximalt 27 vindkraftverk.

– Vi har kollat på det här området under tidigare år. Eftersom vi fortsatt anser att området är lämpligt för vindkraft gör vi nu en nystart och tittar på nya förutsättningar. Just nu har det skickats material till samråd. Det har inventerats och utretts i området tidigare, men vi har kompletterat med nytt material. Vi har god kännedom om förutsättningarna för naturen i området och nu ska vi ta in synpunkter och information från myndigheter, allmänheten och berörda, säger Åkerstedt.

Det var mycket protester i Horn senast. Vad tror du om reaktionerna nu?

– Det är i stort samma område som tidigare och nu gör vi en omstart. Vi tror att det både hos allmänheten och politiker finns idag en större förståelse för att vi behöver väldigt mycket mer energi. På det sättet tror jag att förutsättningarna har förändrats och att medvetenheten är stor för att det här är viktigt. Det har hänt mycket i omvärldsläget och vi behöver väldigt mycket vindkraft i Sverige och särskilt i den här regionen.Ni fick nej till åtta vindkraftverk.

Vad är det som talar för att 27 godkänns?

– Det är det vi har samrådet till. Vi ser att det är ett väldigt intressant område och det är ett stort område. Vi ser möjligheter att utnyttja en större del av potentialen i det här området. Vi skulle kunna gå närmare Hycklinge, men vi har valt att inte göra det i det här samrådet.

Väntar du dig nya protester?

– Det är svårt att säga, men det är en viktig process där folk får komma med sina tankar och idéer framöver. Jag tror det finns en stor medvetenhet om behovet också. Det här är en väldigt viktig fråga och sedan får man ha förståelse för att man kan ha synpunkter och vara orolig för förändringen i landskapet som blir när det gäller vindkraft.

"En väldigt bra lokalisering"

Vindkraftsparken är placerad ett nära kommungränsen mellan Vimmerby och Kinda och kommer att synas från flera platser i den norra delen av kommunen. Mellan Djursdala och närmaste vindkraftverk skiljer det fem kilometer. Parken kommer vara synlig från Södra Vi, Djursdala och Locknevi. Minimiavståndet till närmaste bebyggelse är 1 000 meter.

– Vi ser att det här är en väldigt bra lokalisering för vindkraft. Det är ett stort område, bra avstånd till bebyggelse och vi har god kännedom om naturvärden och fåglar i området. Det är flera faktorer som gör att området är väldigt intressant.

En tillståndsansökan kommer att skickas in tidigast nästa höst. 13-14 december kommer planerna på vindkraftsparken att visas i en utställning i bygdegården i Höganlid. 

– Nu vill vi möta de som bor närmast området och kommer ha en samrådsutställning 13-14 december då vi ska presentera planerna. Ska vi justera något, behöver något mer utredas? Det är en väldigt viktig del att lyssna in synpunkter och efter samrådet tittar vi på vilka synpunkter vi fått in och om något ska förändras, säger Mattias Åkerstedt.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt