Annons:

Travis och Martin ökar ungas inflytande – här är frågorna de vill ha svar på

Vimmerby kommuns nya ungdomsambassadörer Travis Gustafsson och Martin Söderberg flankeras av Niklas Gustafsson och Jacob Kväll till höger och Anja Persson och Helen Nilsson till vänster. Foto: Ossian Mathiasson

Travis och Martin ökar ungas inflytande – här är frågorna de vill ha svar på

Travis Gustafsson och Martin Söderberg är Vimmerby kommuns nya ungdomsambassadörer. Deras uppdrag är att fungera som en länk mellan politikerna och kommunens ungdomar. 
– Vi känner verkligen att vi kan vara med och påverka, säger Martin Söderberg. 

Annons:

Tea Dahlenfors och Melda Kaya var först ut med att jobba extra som ungdomsambassadörer från hösten 2022 till sommaren 2023. 

I september anställdes två nya ungdomar – Travis Gustafsson och Martin Söderberg – som ungdomsambassadörer. De går första året på samhällsvetenskapliga programmet på Vimmerby gymnasium och är anställda för att jobba fyra timmar i veckan med olika projekt som syftar till att öka ungdomsinflytande och dialogen mellan ungdomar och politiker. 

– Vi är inne på andra omgången med satsningen på ungdomsambassadörer. Vi är måna om att få alla medborgare och unga att vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Vi testar ett nytt sätt genom att se vad som händer om vi anställer och avlönar unga människor att göra saker och jobba med frågor som de tycker är intressanta även om vi är med i diskussionen. Det är en poäng att engagemanget kommer från deras sida, säger Jacob Käll (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Vill få svar på tre frågor

I rollen som ungdomsambassadörer träffar Travis och Martin skolungdomar, tjänstepersoner och politiker och har satt samman enkätundersökningar för att få reda på vad ungdomar tycker i olika frågor. 

– Vi vill få reda på vad de tänker om programmen och profilerna på Vimmerby gymnasium, vad de tycker om utsmyckningen av Vimmerby kommun och vad de tänker kring delaktighet i skolan. På de inledande tre-fyra månaderna har vi gjort vår första riktiga undersökning på Astrid Lindgrens skola och ska till Vimarskolan i januari, säger Martin Söderberg och fortsätter:

– Vi har bra kontakt med politikerna och kan föra fram både våra egna och andra ungdomars åsikter. 

Kommunalrådet Helen Nilsson ser positivt på ungdomsambassadörernas arbete och får därmed ta del av ungdomarnas åsikter i olika frågor.  

– Det är ett sätt för oss att komma närmare och få större delaktighet mellan oss. Att vi får reda på vad de tycker och att de får reda på vad vi tycker. Vi har möjlighet att följa deras arbete på nära håll – och ungdomarna är bra på att ta tag i de här frågorna samtidigt som vi är långsamma i starten. För oss är det viktigt att se vad ungdomarna tycker och att vi kan gå vidare med frågorna som de har jobbat med, säger Helen Nilsson. 

"Samma tankar och samma problem"

Första året lades stort fokus på att hitta en bra struktur och form för satsningen. Handledaren Anja Persson hittade tillsammans med Tea och Melda en bra utformning av uppdrag som Travis och Martin har tagit vidare under år två. 

– Man tror att det är så långt mellan oss, men vi är alla vanliga medborgare och den enda skillnaden är att vi sitter olika stolar. Vi har samma tankar och samma problem. Vi är inte så olika som vi ibland tror. Det jag tror är roligt för ungdomarna att ta med sig är att det går att påverka olika saker, säger Helen Nilsson. 

Martin och Travis kommer presentera resultat från de tre enkätundersökningen i februari. Oppositionsrådet Niklas Gustafsson (M) ser fram emot att ta del av vilken betydelse som program och profiler har för val av gymnasium. 

– För vår del är det viktigt att få höra vad högstadieeleverna tycker och tänker om Vimmerby gymnasium. Vad kan få dem att söka till Vimmerby gymnasium och inte till något annat gymnasium där vi får interkommunala ersättningar som kostar pengar för barn och utbildning. Vi vill ha Vimmerby gymnasium så attraktivt som möjligt, säger Niklas Gustafsson (M). 

"Får inte tänka för långsiktigt"

För att stärka ungas inflytande har kommunen två ungdomsambassadörer som är anställda läsårsvis. Tanken är att nya ungdomar anställs inför varje läsår och jobbar ett år i taget.  

– Vi får inte tänka för långsiktigt. Det är bra att det kommer in nya personer som får jobba med det och ta tag i nya frågor. Jag tror att det är bra med nytt blod, säger Helen Nilsson. 

Även om det sker ett årligt skifte ser Jacob Käll kontinuiteten i frågan vad som får unga att söka till Vimmerby gymnasium. 

– Den frågan har båda grupperna haft. De vinklar frågan lite annorlunda, men det är fortfarande en fråga som handlar om varför man väljer gymnasiet och inte väljer gymnasiet, säger Jacob Käll. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt