Annons:

En man som utförde en olaglig omskärelse på en bebis jobbar numera på hälsocentralen i Vimmerby.

UTFÖRDE OMSKÄRELSE PÅ BEBIS – NU JOBBAR HAN I SJUKVÅRDEN

En man som 2015 utförde en olaglig omskärelse på en åtta månader gammal bebis är sedan december anställd på hälsocentralen i Vimmerby. Mannen dömdes till villkorlig dom förenat med 100 timmars samhällstjänst. Det kan Dagens Vimmerby avslöja i dag.
– Vi tar självklart avstånd från det som domen gäller, säger verksamhetschefen Camilla Ljungdahl.

Annons:

År 2015 utförde en man boende i Hultsfreds kommun en olaglig omskärelse på en åtta månader gammal bebis. I tingsrätten dömdes mannen för grov misshandel samt brott mot lagen om omskärelse till fängelse i ett år och sex månader. Domen överklagades till hovrätten – och där mildrades straffet avsevärt.

Mannen dömdes för misshandel av normalgraden till villkorlig dom förenat med samhällstjänst.

Nu arbetar mannen sedan december månad på hälsocentralen i Vimmerby. Verksamhetschefen Camilla Ljungdahl säger att man kände till domen när mannen anställdes.

– Vi resonerade kring det när han blev anställd och tar självklart avstånd från det som domen gäller. Han fick samhällstjänst och har avtjänat sitt straff. Han är öppen med att det här har hänt, vi har pratat mycket om det och han började hos oss som språkpraktikant. Det har nu övergått i en tidsbegränsad anställning som läkarassistent, säger Camilla Ljungdahl, verksamhetschef på hälsocentralen i Vimmerby.

Är det lämpligt att en man som är dömd för den här typen av brott arbetar som läkarassistent?

– Som läkarassistent utför man begränsade arbetsuppgifter. Han har daglig handledning av en erfaren läkare, som är jättekunnig. Vi gör kontinuerligt utvärderingar över hur han klarar sig och hittills har han klarat det bra. Vi prövar honom kontinuerligt i hans yrkesroll. Är det inte hållbart kommer vi avsluta anställningen. Än så länge gör han ett bra arbete med sina arbetsuppgifter hos oss.

Vad finns det för policy gällande tidigare brottslighet när man anställs hos er?

– Jag är lite för nyanställd inom landstinget för att uttala mig om det. Det är bättre att den frågan tas med vår pimärvårdsdirektör. Domen det handlar om är misshandel av normalgraden. I det har vi gjort bedömningen att det blev samhällstjänst och att han har avtjänat sitt straff. Då valde vi att göra så här, men med väldigt tydlig del i uppföljning och kontinuerlig utvärdering. Det är heller ingen fastanställning för honom, utan en visstidsanställning. Nu anser vi att han gör ett bra arbete hos oss.

Hade det varit någon skillnad om tingsrättens dom stått fast även i hovrätten?

– Det kan jag inte uttala mig om. Vi tar helt avstånd från handlingen som domen gäller och det han har gjort. Men han har avtjänat sitt straff och vi har kontinuerlig avstämning för att säkra upp det. Jag kan inte spekulera i någon annan dom utan kan bara förhålla mig till det som är så att säga.

Hur tror du att den som söker vård reagerar på att en av era anställda är dömd för olaglig omskärelse på ett litet barn?

– Det är jättesvårt för mig att bedöma. Inom primärvården möter vi många människor och det kan säkert finnas människor som tycker att det här är förskräckligt. Samtidigt så har han avtjänat sitt straff, han ångrar sig och har stor förståelse för att det han har blivit dömd för är helt fel enligt svensk lag.

"Risken finns alltid"

Camilla Ljungdahl tror att det finns en risk att det här kan påverka förtroendet för sjukvården. 

– Den risken finns alltid, men jag hoppas ändå att man kan se att vi gör det här på ett bra sätt. Vi utvärderar honom kontinuerligt och upptäcker vi något avslutar vi anställningen. Vi har gjort bedömningen att han är tillräckligt kompetent för att vara läkarassistent med begränsade arbetsuppgifter. Han har ingen svensk läkarlegitimation och vägen till det är lång, och är inget vi avgör. Det är upp till Socialstyrelsen.

Har ni varit transparenta och öppna med hans dom inom verksamheten?

– Från början var det en mindre grupp som kände till det, men merparten av de anställda är informerade om det här.

Enligt domen uppgav mannen, som inte hade läkarlegitimation vid tillfället, att han var läkare och pojken fick livshotande skador av ingreppet. Hur ser du på det? 

– Det uppgav han för att han har läkarlegitimation i ett annat land. Jag har inga synpunkter på det. Vi förhåller oss till domen och tar avstånd från handlingen. Läser man domen står ord mot ord och då kan vi bara förhålla oss till domen.

Finns det möjlighet att hans anställning förlängs?

– Det beror sig helt och hållet på hur utvärderingen och uppföljningen går utifrån mitt perspektiv. Det är för tidigt att svara på den frågan. Jag kan inte bedöma det i dag. Vi har gjort den här tidsbegränsade anställningen och det förhåller jag mig till.

Fakta

En omskärelse innebär att förhuden som sitter över penisens yttersta del, ollonet, helt eller delvis tas bort. Det kan göras av medicinska, kulturella eller religiösa skäl.

På barn som är äldre än två månader får förhuden bara opereras bort av en läkare med svensk läkarlegitimation i Sverige. Ingreppet ska alltid, oavsett ålder, göras med smärtlindring.

Den som omskär en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Källa: 1177, Vårdguiden.se

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt