Annons:

Den man som utförde en olaglig omskärelse på bebis har fått lämna sin anställning på hälsocentralen. Foto: Jakob Karlsson

Utförde omskärelse på bebis – nu har han fått sluta på Vimmerby hälsocentral

Den man som 2015 dömdes för att ha utfört en olaglig omskärelse av en bebis anställdes i december 2018 på hälsocentralen i Vimmerby. Nu har mannen nekats läkarlegitimation av Socialstyrelsen med anledning av domen – och därför har han också fått lämna sin anställning.
– Det är Socialstyrelsen som bestämmer och vi får rätta oss efter det, säger verksamhetschefen Camilla Ljungdahl.

Annons:

Det var i maj 2015 som en man boende i Hultsfreds kommun utförde en olaglig omskärelse på en åtta månader gammal bebis. I tingsrätten dömdes mannen för grov misshandel samt brott mot lagen om omskärelse till fängelse i 18 månader. Domen överklagades till hovrätten, som sedan mildrade straffet avsevärt.

Mannen dömdes till villkorlig dom förenat med 100 timmars samhällstjänst. 

I början av 2019 kunde Dagens Vimmerby avslöja att mannen fått anställning på hälsocentralen i Vimmerby. Verksamhetschefen Camilla Ljungdahl berättade också att man kände till domen när mannen anställdes.

Mannen har jobbat som läkarassistent och har försökt få svensk läkarlegitimation under tiden. Nu har Socialstyrelsen stoppat mannen från att arbeta som läkare i Sverige. 

– Vi ansökte om att han skulle få göra sin praktiska tjänstgöring här. Han har under den här processen, sedan vi senast pratades vid, genomgått Socialstyrelsens teoretiska och praktiska kunskapsprov samt författningskursen. Något de har krävt att han ska göra för att kunna erhålla läkarlegitimation, den sista delen som behövs är praktisk tjänstgöring. Han har arbetat här under handledning samtidigt som han har läst, gjort de tester och prover som Socialstyrelsen har krävt att han ska göra. Vi ansökte redan i somras om att han skulle få göra sin praktiska tjänstgöring på sex månader innan man kan få legitimation här. I oktober beslutade Socialstyrelsen att han inte kan få någon svensk legitimation och inte får göra praktisk tjänstgöring mot bakgrund av den dom som finns, säger verksamhetschefen Camilla Ljungdahl. 

"Gjort vår bedömning"

Efter att mannen fick det beskedet från Socialstyrelsen har han arbetsbefriats från sin tjänst, även under tiden mannen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten. 

– Nu har Förvaltningsrätten tagit samma ställning som Socialstyrelsen och därför finns han inte kvar hos oss längre. Vi har arbetsbefriat honom som läkarassistent. Socialstyrelsen bestämmer och utfärdar legitimationer, så det är bara att acceptera. Han har av Socialstyrelsen blivit ålagd att göra vissa saker, men det är inte tillräckligt eftersom att han har den här domen. Då accepterar vi det och får rätta oss efter det, säger Ljungdahl.

Att mannen skulle arbeta kvar på hälsocentralen blev då uteslutet.

– Vi tycker att han har kommit långt och utvecklats, men när Socialstyrelsen är så tydliga med att det är förtroendeskadligt för hälso- och sjukvården att ge honom legitimation ser inte vi att vi kan göra något annat än att avsluta hans anställning. 

Vad tycker du om beslutet?

– Vad jag tycker är oväsentligt. Jag har att förhålla mig till det regelverk som finns i min yrkesroll. 

Med tanke på att Socialstyrelsen säger att det här är förtroendeskadligt, hur ser du på att ni har haft honom som anställd?

– Vi har gjort bedömningen att det varit möjligt att arbeta hos oss som läkarassistent under handledning. Socialstyrelsen har sagt att han ska göra kunskapsproven och genomgå författningskursen och vi har gett honom den möjligheten. I Socialstyrelsens utlåtande står att det inte finns någon praxis kring hur lång tid som måste förflyta från en förtroendeskadlig dom innan man kan få legitimation. Han överklagade beslutet då han tycker att det har gått tillräckligt lång tid från domen tills nu. Socialstyrelsen gör uppenbarligen bedömningen att det inte är tillräckligt lång tid. Det får vi acceptera. 

"Duktig och kompetent"

Camilla Ljungdahl säger att mannen har skött sig väldigt bra under anställningen på hälsocentralen.

– Vi upplever att det här en duktig och kompetent person med en legitimation från ett annat land. Det har inte inkommit några synpunkter kring hans sätt att vara, bemötande eller förhållningssätt. I vårt yttrande när vi ansökte om praktisk tjänstgöring, lyfte vi att han har utvecklats i sin yrkesroll och skapat en förståelse för den offentliga hälso- och sjukvården.

Hur ser han på situationen?

– Självklart är han besviken. Det framkommer i hans överklagan att han hävdar att han är oskyldig. 

När slutade han sin anställning?

– Han slutade så snart vi fick kännedom om beslutet från Socialstyrelsen. Han har inte varit här sedan oktober månad. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt