Annons:

Kommunen på väg ut ur dyra industriavtal

Det nya avtalet innebär att Arla och Åbro övertar kostnaden för reningen av sitt spillvatten. Foto: VEMAB

Kommunen på väg ut ur dyra industriavtal

Industriavtalet för reningen av Åbros och Arlas har kostat kommunen och skattebetalarna många miljoner kronor under mer än tio års tid. Nu är ett nytt avtal på gång som innebär att de två storföretagen betalar för reningen av sitt spillvatten. – Det blir en jättebra affär för skattekollektivet, felet är bara att det har pågått sedan 2004, säger VEMAB:s VA-chef Göran Nilsson.

Annons:

Industriavtalen skrevs i samband med Arlas etablering i Vimmerby 2004 och gäller Åbro och Arla. Under de senaste åren har avtalen kostat skattebetalarna mellan 6-7 miljoner kronor varje år. Avtalen gäller fram till 2019 – men nu är nya uppgörelser mycket nära.  

VEMAB har tagit fram ett avtalsförslag som muntligen godkänts av Åbro, Arla och VEMAB:s styrelse. Nu skickas det till kommunfullmäktige för ett definitivt avgörande.

– Bägge industrierna är med på tåget och det innebär att vi ska rena Åbros och Arlas spillvatten. Avtalen innebär att industrierna står för sin del av investeringen som ska göras vid Reningsverket och får sedan en en driftskostnad. Skattekollektivet ska inte behöva betala någonting av det här, så nu blir det rätt. Det blir en jättebra affär för skattekollektivet, felet är bara att det har pågått sedan 2004, säger Göran Nilsson, VA-chef på VEMAB.

”Måste minska kvävet”

Enligt den grova projektering som gjorts hittills ska företagen investera i en ny förbehandlingsanläggning som gör att industriernas spillvatten är betydligt renare när det väl kommer fram till reningen av hushållens VA.  

Det finns i dag en förbehandlingsanläggning för Åbros och Arlas vatten, men systemet är skört.

– Om någon av de komponenterna havererar fungerar inte förbehandlingen och då får Reningsverket ta smällen och det blir för hög belastning. Nu ska det bli två parallella linjer som kan bli redundanta. Vi kommer även göra en slutpolering som gör att vattnet renas mer innan det släpps in i det kommunala systemet. Det är mer BOD (biokemisk syreförbrukning), mer kväve och mer fosfor i industrins spillvatten och nu vill vi att det ska vara lika rent som vattnet som kommer från hushållen innan det blandas.

”Måste minska kvävet”

Investeringskostnaden för den nya anläggningen ligger på cirka 60 miljoner, enligt Göran Nilsson. Cirka en fjärdedel av summan ska VEMAB stå för, men den investeringen är inte kopplad till industrins spillvatten.

– Vi har fått ett krav från Länsstyrelsen om att bygga till reningsverket. Som det är nu släpper vi ut en hel del kväve. Jag tror att vi får bort 40 procent av kvävet och det bör minst ligga på 50 procent, kanske uppemot 70 procent. Kväve är ett gödningsmedel som bidrar till att sjöarna växer igen.

”Betalar för sitt behov”

Den uppskattade kostanden är högst preliminär.

– Det här är en grov kalkyl och den blir noggrannare ju längre fram vi kommer. I förlängningen så ska industrierna betala allting och sedan betalar de för sitt behov av anläggningen.

Förslaget på avtal ska nu upp till kommunstyrelsen för att slutligt avgöras av fullmäktige. När de nya avtalen kan börja gälla är oklart.

– Jag vågar inte säga när det blir. Det här måste börja gälla när vi tar reningsverket i drift, men jag vågar inte säga vad som är sagt.

Det är också oklart när byggnationen av den nya anläggning kan dra igång.

– Vi börjar med att skicka in en tillståndsansökan till länsstyrelsen. De måste godkänna det här och jag tror att de har minst ett års handläggning. Kan vi komma igång och bygga det här under 2018 har det gått ganska bra.

Senare i dag publicerar Dagens Vimmerby ytterligare en artikel om industriavtalen.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt