Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Hur har regeringen hanterat coronakrisen?

Svarsalternativ:

Bra
Dåligt
Vet ej
RöstaSe resultat

Annons:

54 nya miljoner kronor får länsstyrelsen för att återställa gamla våtmarker till stöd för fåglar, humlor och fjärilar. Bilden visar en makaonfjäril. Foto Anders Sjögren

54 miljoner kronor för en rikare natur

Länsstyrelsen i Kalmar får 54 miljoner kronor av regeringen för att återställa gamla våtmarker, motverka torkan som drabbat länet de senaste åren samt hjälpa fåglar, humlor och fjärilar att få en bättre chans att leva.

Annons:

I ett pressmeddelande skriver länsstyrelsen i Kalmar län att de får drygt 54 nya miljoner kronor för skötsel av värdefull natur och friluftsliv.

– När diken läggs igen och våtmarker restaureras utjämnas flödena. Det bildas mer grundvatten samtidigt som växt- och djurlivet gynnas och utsläppen av koldioxid minskar, säger Martin Unell, chef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar.

Den stora posten handlar om förvaltning av naturreservaten, nationalparkerna, fågelskyddsområdena och naturminnena.

De 32 miljoner kronor som satsas på detta använder Länsstyrelsen till naturvårdsinsatserna och för att sköta alla de anordningar för friluftslivet som finns i de skyddade områdena. 

– Det kan handla om att röja och märka upp leder eller rusta upp rastplatser och fågeltorn. Naturvärdena kan utvecklas genom röjning och stängsling av nya beteshagar, slåtter av ängar eller att fler värdefulla träd kan frihuggas. Pengarna går också till att driva verksamheten i våra naturum och till de guider som finns sommartid i nationalparken Blå jungfrun. Tillsammans blir det många åtgärder som gynnar både den biologiska mångfalden, friluftslivet och företag på landsbygden, säger Åsa Johansson, Naturskötselenheten   

Stötta kommuner och föreningar

Två miljoner kronor går till att stötta kommuners och föreningars projekt med naturvård och friluftsliv genom LONA. Ett viktigt arbete är också att återskapa våtmarkerna genom att lägga igen gamla diken.

Förutom åtgärder i naturreservat kan det fördelas pengar till våtmarkssatsningarna som påbörjades 2018 och 2019.

Allting hänger ihop, och torkan har slagit hårt mot växt- och djurlivet. På senare år har också allmänheten kunnat se hur invasiva arter som till exempel parkslide sprider sig. I miljonpaketet finns pengar för att försöka stoppa utvecklingen.

- Med denna satsning kan länsstyrelsen nu rekrytera en samordnare för att minska spridningen genom att öka kunskapen och öka bekämpningen, säger Martin Unell.

Martin Unell, chef för Naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar län, är entusiastisk. Satsningarna kommer att synas.

- Med mer pengar kan vi göra fler positiva åtgärder för att motverka förlusten av biologisk mångfald. Vi vill kunna höra fler humlor surra i örterna, uppleva rikare fågelliv på strandängarna eller öka chansen att få se tumlare till havs. Naturen kan nu också tillgängliggöras mer när friluftslivet kan främjas och fler naturreservat bildas, säger Martin Unell.

Fakta

Bidrag från Naturvårdsverket (tusentals kronor) till Länsstyrelsen i Kalmar län:

Friluftslivsuppdraget

800

Grön infrastruktur

742

Invasiva arter

766

Bildande av marina reservat

1 500

Natura 2000

424

Områdesskyddsarbete

2 375

Inventeringar

700

Förvaltning av naturreservat mm

33 630

Naturum

3 121

Åtgärdsprogram för hotade arter

4 805

LONA-bidrag

1 998

LONA Våtmark

3 324

 

54185

  

Anders Sjögren

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvimmerby.se

0733100831

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion