Annons:

Nya tjänster gör att oförutsett minskar kraftigt – kommunen kan slå i lånetaket

En stor del av de oförutsedda medlen för 2020 är redan uppbokade. Närmare 3,9 miljoner av de knappt 5,4 miljoner som finns budgeterat är i praktiken reserverade, enligt kommunstyrelsens senaste protokoll.

Annons:

I utgångsläget är 5 375 000 kronor budgeterat som oförutsedda medel. Men ett tidigare beslut om att täcka kostnaderna för Sveriges Kommuner och Regioners analys av det ekonomiska läget i kommunen, som uppgår till 85 000 kronor, med dessa pengar gör att det egentligen handlar om knappt 5,3 miljoner kronor. 

Dessutom finns projekt där 3,9 miljoner kronor redan reserverats. Det handlar om en miljon kronor för översiktsplan under 2020, 1,5 miljoner för tre tjänster inom räddningstjänsten och 700 000 för en tjänst inom HR. Utöver det finns också 500 000 till arkiv fastighet och 200 000 öronmärkta till kultur- och fritidsutskottet.

"Givet att ovanstående beslutas/realiseras återstår då 1 390 000 kronor", står det i kommunstyrelsens protokoll.

Kan slå i lånetaket

I protokollet står det att kommunstyrelsen är enig om att det är olyckligt att en så stor del av oförutsedda medel är intecknade så tidigt under året. 

"Detta bör undvikas för framtiden och är något budgetberedningen behöver betänka i arbetet med budget 2021", står det i protokollet. Ett exempel är att en post, kallad ofördelat, skulle kunna prövas för kända kommande åtgärder som på grund av osäkerhet inte kan budgeteras mer precist. 

Ekonomichefen Mattias Karlsson påpekar också att vissa av de här posterna som nämnts spiller över på 2021 och framåt.

Dessutom riskerar kommunen att slå i lånetaket igen 2022. Senast det hände var 2014. Detta på grund av att investeringstakten för både kommunen som sådan samt bolagen ser ut att ta fart igen.

– Jag börjar bli lite orolig. Vi närmar oss att bli fullbelånade igen och det känns inte bra, kommenterade ekonomichefen Mattias Karlsson på måndagens fullmäktige.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt