Annons:

Regionen ser ut att missa budget med 200 miljoner kronor.

Ser ut att missa budget med 200 miljoner – kan bli ännu värre

Regionen ser ut att missa budget med hisnande 200 miljoner kronor. Det är under förutsättning att regionen får täckning av staten – annars kan det bli ännu värre.

Annons:

På helårsbasis visar prognosen för regionen ett nollresultat, vilket är en budgetavvikelse på 201 miljoner kronor. Men det kan bli ännu värre om regionen inte får täckning från staten. 

”Det är under förutsättning att regionen får täckning i form av riktade stöd och statsbidrag för de merkostnader samt intäktsbortfall i kollektivtrafiken och tandvården som uppstår på grund av covid-19-pandemin. För kollektivtrafiken handlar det om 100 miljoner och för folktandvården om 20 miljoner i intäktsbortfallet”, skriver regionen i den ekonomiska månadsrapporten efter juli månad. 

Trots det negativa resultatet klarar Region Kalmar balanskravet då de orealiserade förlusterna inte räknas in. Resultatet enligt balanskravet hamnar på 194 miljoner kronor. 

”Osäkerheten kring de ekonomiska förutsättningarna är stor och det kommer ta lång tid att överblicka de slutliga effekterna av pandemin”, menar regionen. 

Riktade statsbidrag

Förutom folktandvården och KLT är det hälso- och sjukvårdsförvaltningen och regionservice som drabbats av stora merkostnader till följd av pandemin. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen beräknas de till 50 miljoner och inom regionservice till 93 miljoner. Totalt uppgår covid-19-merkostnaderna till 274 miljoner kronor. 

”Region Kalmar län har ansökt och kommer att ansöka om riktade statsbidrag. Arbetet med att identifiera merkostnaderna pågår”, skriver regionen. 

Samtidigt har digitaliseringen tagit fart på allvar och nya digitala tjänster har utvecklats och breddinförts. 

”Mycket talar för att det kan bli bestående förändringar”, skriver regionen.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta