Annons:

Vimmerby kommun har röjt 8 000 kvadratmeter på det gamla bangårdsområdet i syfte att möjliggöra markundersökning innan slutförhandlingarna om köp sätter igång med Trafikverket. Foto: Micael Rundberg

KOMMUNEN RÖJER - FÖRBEREDER FÖR BYGGNATION AV GAMLA BANGÅRDEN

Vimmerby kommun förbereder för köp och byggnation av den gamla bangården intill Östra Tullportsgatan. Nu har man röjt 8 000 kvadratmeter för att inleda en kompletterande markundersökning.

Annons:

Vimmerby kommun jagar central mark att bebygga. Om allt går som man hoppas kommer man under en relativt snar framtid ha slutförhandlat med Trafikverket om att köpa hela det gamla bangårdsområdet.

Området som kommunen vill köpa och låta bebygga, som i nord-sydlig riktning sträcker sig från Vimmerby vandrarhem till lokstallarna, och i öst-västlig riktning mellan Östra Tullportsgatan och järnvägsspåret, är i dag inte detaljplanerad och bestod fram tills nyligen mest av sly och skogsdungar.

Röjt 8 000 kvadratmeter 

I februari i år berättade samhällsbyggnadschef Andreas Horste för oss att man fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att inleda förhandlingar med Trafikverket om att köpa marken, och att avsikten är att köpa hela området.

Sedan dess har arbetet gått vidare, och det senaste är att kommunen har röjt cirka 8 000 kvadratmeter.

– Syftet med det är att markundersökningsmaskiner ska kunna ta sig fram över hela ytan, berättar gatuchef Tommy Dahlgren.

Markundersökning härnäst

För en markundersökning av området är just vad som står härnäst på att-göra-listan.

– Ja, vi har beställt en kompletterande markundersökning för att säkerhetsställa i vilken omfattning det föreligger ett saneringsbehov (miljö). Det är en viktig frågeställning inför ett eventuellt förvärv. Vi räknar med att få slutrapporten till årsskiftet för analys, berättar Tommy Dahlgren.

Vad förväntar ni er att kunna hitta i marken i det aktuella området?

– Det får undersökningen visa, vi har valt att förutsättningslöst undersöka hela ytan som skulle kunna vara intressant att förvärva. Vår ambition är att förvärva hela området, men vi kommer avvakta vad undersökningen visar.

Bostäder eller handel/kontor

När samhällsbyggnadschef Andras Horste tidigare i år fick frågan vilken sorts bebyggelse kommunen tänker sig i första hand, blev svaret följande:

 – Så långt har vi inte kommit än, utan nu är uppdraget att säkra upp central mark och inleda förhandlingar med Trafikverket. Vad man kan säga är att närheten till bostäder inte medger industrier där, utan det kommer handla om bostäder eller kontor/handel.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt