Annons:

Rekordfå dog i trafiken under förra året – målet är uppnått

190 personer omkom i trafiken i Sverige under 2020. Foto: MostPhotos

Rekordfå dog i trafiken under förra året – målet är uppnått

190 personer omkom i olyckor på de svenska vägarna under 2020. Det är 31 färre än 2019 då 221 människor omkom. 

Annons:

För andra året i rad sjönk antalet omkomna personer i trafikolyckor i Sverige. 190 personer dog i trafiken under 2020, enligt Transportstyrelsens preliminära statistik. Det är det lägsta dödsantalet sedan Transportstyrelsen inledde sina mätningar i början av 50-talet. 

Pandemins effekter

93 av de omkomna bilisterna hade färdats i personbil, övriga i lastbil. Den vanligaste olyckstypen bland omkomna bilister var singelolyckor med 51 omkomna följt av mötesolyckor med 39 omkomna. 28 motorcyklister omkom under 2020, vilket är ungefär lika många som 2019 då 29 motorcyklister omkom. 14 cyklister omkom under 2020, jämfört med 17 omkomna 2019. 23 fotgängare dog efter att ha blivit påkörda av motorfordon.

Av de som omkom under det gångna året var 40 kvinnor och 150 män, 15 var under 18 år och 55 var 65 år eller äldre.

”Vi har uppnått Nollvisionens etappmål för vägtrafiken som innebär högst 220 omkomna år 2020. Men 2020 är ett speciellt år och det går inte att utesluta att pandemin har påverkat olyckstalen. Vi behöver därför titta närmare på om det går att se vilken påverkan pandemin fått på utfallet”, säger Jonas Bjelfvenstam, generaldirektör för Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande. 

Nytt mål är uppsatt

Transportstyrelsen har satt upp ett nytt mål med en halvering av antalet omkomna i trafiken till 2030. 

”För att vi ska bli framgångsrika i trafiksäkerhetsarbetet krävs fortsatta insatser från alla aktörer. Vi behöver rikta större fokus på fallolyckor bland gående. Det är en trafikantgrupp som står för en stor andel av skadade i trafikmiljön, men som hittills inte ingått i uppföljningen av etappmålen”, säger Jonas Bjelfvenstam i pressmeddelandet. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt