Annons:

Så prioriteras snöröjningen i Vimmerby kommun

Det har fallit massa snö i Vimmerby kommun de senaste dagarna. Snöröjningen och halkbekämpningen pågår och det finns en prioriteringsordning som man följer. 

Annons:

Vimmerby kommun skriver på sin hemsida att de just nu arbetar med snöröjning och halkbekämpning i hela kommunen. Prioriteringen och förutsättningarna för snöröjning på de kommunala gatorna ser ut enligt följande: 

  • Gator och vägar röjs vid snödjup 8-10 cm
  • Villakvarter röjs vid snödjup 10 cm
  • Gång- och cykelvägar, ytor vid skolor och torg röjs vid 5 cm
  • När villkoren för röjning är uppfyllda ska denna påbörjas senast kl. 07.00

Skolor, gång- och cykelvägar, resecentrum och räddningstjänst prioriteras i första skedet, därefter övriga gator och vägar. 

Samma förutsättningar och prioriteringsordning gäller för såväl Vimmerby stad som för kransorterna. Arbetet utförs av Vimmerby kommun och inhyrda entreprenörer. Detta enligt information på Vimmerby kommuns hemsida. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt