Annons:

Få legitimerade lärare ett problem – här annonseras alla tjänster ut

Pia Ehrnlund Bengtsson är verksamhetschef för grundskolan/särskolan och elevhälsan i Vimmerby kommun. Foto: Vimmerby kommun

Få legitimerade lärare ett problem – här annonseras alla tjänster ut

Vimmerby kommun söker just nu ett 20-tal lärare till olika tjänster. Samtidigt har man problem med att få legitimerade lärare att söka sig hit. I Rumskulla skola saknas legitimerade lärare helt, och där annonseras nu samtliga tre tjänster ut.

Annons:

Att det är väldigt många lärartjänster ute i kommunen för tillfället är egentligen inte konstigt. Det är den tiden på året, berättar Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef för grundskolan/särskolan och elevhälsan i Vimmerby kommun.

– Rektorerna har börjat göra sin tjänstefördelning, och då kommer många lärartjänster inför nästa läsår ut. Det är först när man har sett organisationen och vet hur många elever det blir, som man vet om det blir fler undervisningstimmar och vilka lärartjänster som behövs, säger hon.

Stöttar de som vill utbilda sig

Liksom många andra kommuner brottas Vimmerby med problem att få tag på legitimerade lärare.

– Om man tittar bakåt så handlar det generellt sett om specialpedagoger och speciallärare. Dels finns det inte så stor tillgång på dem ute i landet, dels finns det gott om tjänster om man har rätt utbildning.

– Vi försöker stötta så att vi kan få lärare att utbilda sig till specialpedagoger. Vi ser ett stort behov av det både nu och i framtiden, säger Pia Ehrnlund Bengtsson.

Hur gör ni det?

– Bland annat genom att man får behålla sin lön och vara tjänstledig viss del av sin tid för att kunna genomföra en distansutbildning över tre år. Vi har två lärare som gör det nu. Sedan finns det flera lärare som bara har några poäng kvar, och vi försöker stötta och pusha dem.

Samtliga tjänster utlysta

En skola som helt saknar legitimerade lärare är den i Rumskulla. Skolan har elever från förskoleklass till årskurs 5 i åldersblandade grupper. Till hösten kommer ett drygt 30-tal elever att gå på skolan. Nu ligger samtliga tre lärartjänster, F-1, 2-3 och 4-5, utannonserade.

– Enligt skollagen får vi bara anställa icke legitimerade lärare på ett års vikariat, så därför måste vi utlysa tjänsterna igen efter ett år.

– Samtidigt vill jag vara jättetydlig med att de som jobbar där gör ett väldigt bra jobb, och jag tror faktiskt att ett par av dem håller på att utbilda sig parallellt som de jobbar.

Hur har responsen varit när ni har annonserat dessa tjänster?

 – När vi har försökt rekrytera har det inte varit några behöriga lärare som har sökt.

Vad beror det på, tror du?

– Många kommuner upplever samma problem. Jag kan tänka mig att nyutexaminerade lärare kanske inte vill ta på sig att undervisa exempelvis en klass av årskurs 2-3 med inte så många kollegor omkring sig. Kanske vill man samla på sig erfarenhet och få jobba med andra utbildade och legitimerade lärare först, säger Pia Ehrnlund Bengtsson.

Hur ser det ut på de andra mindre skolorna i kommunen?

– Där är bemanningen med legitimerade lärare ganska god. I Djursdala och Tuna är samtliga lärare behöriga. I Brännebro är inte alla det, men där är det inte alls som i Rumskulla.

Hur ser du på lärarsituationen i stort i kommunen?

– Det set bra ut. Och vad man absolut inte får glömma är alla duktiga obehöriga lärare vi har. De gör ett kanonjobb, och utan dem skulle vi inte klara oss.

– De flesta har lång erfarenhet och för många kanske det bara fattas ett fåtal poäng eller en sista uppsats som ska skrivas. Personligen skulle jag önska att alla blev legitimerade så vi kunde anställa dem längre än bara ett år, säger Pia Ehrnlund Bengtsson.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt