Annons:

Lokalt företag får mångmiljonbelopp för klimatinvesteringar

Åke Birgersson på Hagelsrums Biogas är glad för stödet. Foto: Ossian Mathiasson

Lokalt företag får mångmiljonbelopp för klimatinvesteringar

Naturvårdsverket beviljar Hagelsrums Biogas klimatinvesteringsstöd med uppemot tjugo miljoner kronor för utbyggnad av verksamheten.

Annons:

Enligt Naturvårdsverkets beslut beviljas Hagelsrums Biogas stöd med 65 procent av de stödberättigade kostnaderna för utbyggnad av verksamheten, dock maximalt 20 475 000 kronor. Som särskilt villkor anges att utbyggnaden ska vara klar senast sista juni 2022, och beslutet motiveras med att en utbyggnad av Hagelsrums biogasanläggning varaktigt kommer minska utsläppen av växthusgaser. 

Nya möjligheter

Åke Birgersson på Hagelsrums Biogas gläds åt beskedet och menar att Naturvårdsverkets beslut kommer innebära nya möjligheter för verksamheten.

– Vi har inte tagit några beslut kring exakt vad det blir, men detta skapar nya möjligheter. Bedömer vi behovet som större kan vi fortsätta expandera.

Enligt Åke Birgersson är stödet en av de viktigaste pusselbitarna för fortsatt utveckling. Hagelsrums Biogas använder i dagsläget enbart gödsel som substrat, men kanske kommer man i framtiden även kunna använda andra råmaterial.

– Detta ger möjlighet att bredda oss ifråga om vad vi kan ta emot som substrat. Att använda andra organiska delar än gödsel är svårt då de kräver hygieniseringsprocesser, men nu ges vi möjligheten att införa sådana processer. Det blir spännande att se vad det blir.

Annons:

Henrik Nestor

henrik@henriknestor.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt