Annons:

Det finns ungdomar som gått före i vaccinationskön, men Marie Ragnarsson säger att man litar på invånarna från regionens sida. Foto: MostPhotos

Om folk som går före i vaccinationskön: "Litar på invånarna"

Det går att boka sig – utan att vara i rätt åldersgrupp eller tillhöra någon form av riskgrupp. Men det är inget stort problem med köfusk, enligt regionen.
– Vi litar på invånarna, säger vaccinsamordnare Marie Ragnarsson.

Annons:

Just nu kan personer födda 1991 och tidigare boka tider för att vaccinera sig mot covid-19 i Kalmar län. Snabbt går vaccinationskampanjen nedåt i åldrarna och det lär inte dröja alltför länge innan personer mellan 18 och 29 år erbjuds vaccin.

Men ett flertal personer under 30 år har redan kunnat boka in sig för vaccin. Detta utan att varken vara vård- eller omsorgspersonal eller tillhöra någon av de angivna riskgrupperna. 

Marie Ragnarsson, vaccinsamordnare i Region Kalmar län, menar dock att bekymret är försumbart.

– Vår upplevelse är att det inte är ett stort problem. Vi litar på invånarna och hoppas att de bokar sig utifrån de riktlinjer som finns. Det finns ett utanförskap i den digitala världen och därför har vi valt det här arbetssättet för att förenkla för invånarna. Att vaccinera sig är oerhört viktigt och därför har vi prioriterat det, säger hon.

Har ni något filter för att 20-29-åringar utan särskilda riskfaktorer inte ska kunna boka upp sig på tider på för vaccin och därmed stå i vägen för rätt målgrupp?

– Vi har en tillitsbaserad bokning där vi litar på att invånarna bokar sig utifrån aktuell åldersgrupp eller riskgruppstillhörighet. Syftet med att inte använda sig av e-legitimation är att öka möjligheten för invånare med ett digitalt utanförskap att kunna få hjälp och stöd av släktingar, vänner och så vidare för att boka en tid för vaccinering och därmed öka vaccinationsgraden. 

"Hoppas man följer informationen"

Totalt är det cirka 4 800 personer mellan 18 och 29 år som fått en vaccindos i länet. Hur många av dessa som inte är vård- eller omsorgspersonal och inte tillhör någon riskgrupp kan Ragnarsson inte säga. 

– I den siffran finns personal som arbetar på särskilda boenden, inom hemtjänst och inom somatisk slutenvård. Stora delar av alla sommarvikarier inom de beskrivna vårdsektorerna återfinns inom åldersgruppen 18-29 och har blivit vaccinerade. 

Vad tänker du om personer som utnyttjar läget?

– Jag hoppas naturligtvis att man följer informationen och bokar in sig i rätt åldersgrupp eller om man tillhör en riskgrupp.

Kan det vara aktuellt att ta till någon åtgärd för att försöka undvika det?

– Vi har inga sådana planer i nuläget, då vi upplever problemet som litet.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt