Annons:

HOVRÄTTEN ÄNDRAR DOMEN FÖR VÅLDTÄKTEN PÅ LSS-BOENDET

Bilden är en genrebild. Foto: MostPhotos

HOVRÄTTEN ÄNDRAR DOMEN FÖR VÅLDTÄKTEN PÅ LSS-BOENDET

Den man som våldtog en kvinnlig kollega på ett LSS-boende i Hultsfreds kommun dömdes i mitten av mars till tre års fängelse och därefter utvisning utan tidsbegränsning. Nu ändrar Göta hovrätt domen.

Annons:

Den 6 februari våldtog en man i 35-årsåldern en kvinnlig kollega på ett LSS-boende i Hultsfreds kommun. Den 15 mars kom tingsrättens dom; man fann mannen skyldig till våldtäkt. Påföljden bestämdes till tre års fängelse och därefter utvisning.

Göta hovrätt ändrar nu tingsrättens domslut på så sätt att men tidsbestämmer förbudet för mannen att återvända till tio år. I tingsrättens dom fanns ingen tidsbegränsning för utvisningen.

Fängelsestraffet på tre år och skadeståndet till kvinnan på 215 000 kronor står dock fast.

Gällande utvisningen så ansåg tingsrätten att skälen för utvisning vägde tyngre än det faktum att mannen har varit i Sverige i 15 år och även har nära anhöriga och flera barn här.

Hovrätten ändrar domen

Hovrätten är enig med tingsrätten att det endast är mannens starka anknytning till Sverige som talar mot utvisning, varvid hans etablering i det svenska samhället och familjeförhållanden särskilt ska beaktas, resonerar man.

”Enligt hovrätten bör den starka anknytning som (mannens namn) har till Sverige beaktas vid bestämmandet av återreseförbudets längd. Hovrätten anser därmed att det finns skäl att tidsbegränsa återreseförbudet och att förbudstiden ska bestämmas till tio år. Tingsrättens domslut i fråga om utvisning ska ändras i enlighet med detta”, skriver hovrätten i sin dom.

Mannen ska vara fortsatt häktad tills fängelsestraffet får verkställas.

Här kan du läsa en längre artikel om tingsrättens dom från tidigare i år.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt