Annons:

Vild tillväxt för Polyform Specialsnickerier AB – steg med 78 procent

Annons:

Polyform Specialsnickeriers räkenskapssiffror för i fjol är nu offentliga. Verksamheten står bokförd på 51,5 miljoner kronor i omsättning, en ökning på 78 procent från 2021. Resultatet före skatt är högre än föregående år, 33 000 kronor mot 27 000 kronor.

Rörelseresultatet sjunker med knappt 1,3 miljoner kronor till ungefär minus 2,1 miljoner kronor.

Underskottet gör att rörelsemarginalen blir negativ, minus 4,1 procent. Det är lägre än 2021, då rörelsemarginalen var 2,8 procent i minus.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen tillverkning av trä och varor av trä; kork, rotting o.d. utom möbler är motsvarande snitt 5,6 procent. Noteras ska att företaget är ett av sju i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Ingos Gräv & Bygg AB.

Resultat: Polyform Specialsnickerier

ÅrOmsättningRörelseresultatResultat före skatt
202251301000-209300033000
202128816000-81100027000
202019562000308000126000
2019209560003630002000
20182190500086400063000

Fakta om Polyform Specialsnickerier

Polyform Specialsnickerier grundades 1999. Bolagets huvudbransch är tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier och tillverkning av kontors- och butiksinredningar. Företaget är ett av sju i koncernen där Ingos Gräv & Bygg AB är moderbolag.

Företaget har 34 anställda, enligt årsredovisningen, vilket är en fler än föregående redovisningsår.

Ägaren, Ingos Gräv & Bygg AB, tog inte ut någon utdelning under förra året.

Så ser branschtoppen ut

Sett till omsättning är Polyform Specialsnickerier det tredje största företaget inom sin specifika bransch i Kalmar län, som är tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier.

Företaget är också det 51:a största i landet. Det finns 13 företag i samma bransch i Kalmar län.

Översikten här under visar topplistan i den aktuella branschen, sorterat efter omsättning. Upplysningarna är hämtade från senaste registrerade årsredovisningen, och kommer fortlöpande att ändra sig när nya årsredovisningar kommer in.

Topplista: Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier

OmsättningRörelseresultat
1. Smålandsinredningar (Hultsfred) 579730003719000
2. Löttorps Byggvaror (Borgholm, 2022-09) 576060006160000
3. Polyform Specialsnickerier (Vimmerby) 5130100020000
4. Emmaboda Byggnadsvaror 330180001092000
5. Stockhorvan Trä & Pellets (Hultsfred) 323510003165000
6. Pyrokno Produktion (Högsby) 105770001056000
7. Lindsdals Bygg (Kalmar, 2022-08) 99040001117000
8. Vimmerby Snickargård 7848000428000
9. Ulestedt Snickeri & Inredningar (Kalmar, 2021) 66100001398000
10. Västra Sörby Kultursnickeri (Borgholm) 4080000948000

Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.

Fakta

Ordbok: Det betyder siffrorna

Det här betyder begreppen som används i årsredovisningar.

Omsättning: Är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster.

Rörelseresultat: Innebär förenklat mellanskillnaden mellan en verksamhets omsättning och rörelsekostnader.

Resultat före skatt: Först läggs så kallade finansintäkter till i rörelseresultatet. Det kan vare vinst från räntor och aktier. Därefter dras finanskostnader av, som kostnader för skulder.

Rörelsemarginal: Förhållandet mellan rörelseresultat och omsättning, i procent. Ger en fingervisning om hur lönsamt ett företag är. Olika branscher har olika genomsnittliga marginaler.

Aktiebolag: Förkortas ofta AB, och är en verksamhet med ett kapital fördelat på en eller flera andelar, som kallas aktier. Aktieägare har inte personligt ansvar för företagets åtaganden eller skulder.

Utdelning: Utdelningen från ett aktiebolag till aktieägarna, vanligtvis i form av pengar eller aktier.

Bransch: I samband med att företagen registrerar sina verksamheter hos Skatteverket registreras också vilken bransch de ska verka inom.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt