Annons:

Företaget om storsatsningen – då kan anläggningen vara i drift

Så här ser Alights solpark i Linköping ut. Om några räknar företaget med att deras anläggning i Vimmerby kan vara i drift. Foto: Pressbild

Företaget om storsatsningen – då kan anläggningen vara i drift

Nu har fullmäktige gett grönt ljus för en stor solcellssatsning i Södra Vi. Då kan också företaget Alight, som tillsammans med Subsolar, berätta mer om satsningen.
"I grova drag siktar vi på att parken kan tas i drift 2027 eller 2028", skriver Johan Hernström, ansvarig för projektet.

Annons:

För ett antal veckor sedan sa kommunstyrelsen ja till ett stort projekt i Södra Vi. Det rör sig om en gammal torvmosse och marken ligger väster om Krön och angränsar till Ivars Udde.

– Det är ett område som kommunen inte kan använda till något annat. Det är sankmark och väldigt fuktigt, så vi har ingen nytta av marken. Just nu är det lite sly och skog där bara. Företagen tycker också att det är en väldigt bra mark för deras etablering, berättade Daniel Gottling Nestor (S) vid beslutet. 

I samband med kommunstyrelsens ja ville företaget Alight, som ska bygga anläggningen tillsammans med Subsolar, ännu inte uttala sig. Man ville då invänta ett klartecken även från fullmäktige. Ett enigt ja kom under måndagskvällen. 

Nu svarar också Johan Hernström, ansvarig för solcellsprojektet hos Alight, på våra frågor via mejl.

"När vi utvärderar olika platser att uppföra en solpark på tar vi hänsyn till en rad faktorer så som närhet till elnätsanslutning, solinstrålning samt att marken har låga naturvärden. Kalmar län är dessutom en utmärkt plats då de har som mål att vara fossilfritt till 2030", skriver han om valet av plats. 

Hur stor är oklart

Totalt rör det sig om ett arrendeavtal om cirka 55 hektar. Hur stor solparken blir är dock för tidigt att uttala sig om. 

"Den mark vi vill arrendera är cirka 55 hektar, men eftersom vi är tidigt i processen kan vi ännu inte bekräfta den exakta storleken på själva solparken. Då vi ännu inte vet hur stor parken blir är det för tidigt att diskutera de finansiella aspekterna av projektet", skriver Johan Hernström. 

Nu, när fullmäktige gett grönt ljus, kan tillståndsprocessen inledas. Grunden i avtalet är att kommunen får 18 000 kronor per hektar och år. Därutöver ska kommunen få 3,5 procent av nettoförsäljningen när anläggningen är i drift.

Den lägsta nivån kommunen räknat med i sina kalkyler är 900 000 kronor per år.

Hur ser ni på avtalet med Vimmerby kommun?

"Vi är stolta över möjligheten att tillföra mer ren energi till regionen och hjälpa till att inleda omställningen av förnybar energi", skriver Johan Hernström. 

När kommer solcellsparken vara redo att tas i drift?

"Det fina med solenergi är att det är en av de förnybara energikällor som kan byggas ut snabbast. Med det sagt måste nya projekt genomgå utveckling, tillståndsgivning och byggnation. En av de största utmaningarna när det gäller tidsplanen är att säkra nätanslutningen, som tyvärr drabbas av allt fler förseningar. I grova drag siktar vi på att parken kan tas i drift 2027 eller 2028".

Bygger redan i Hultsfred

Vad den här satsningen innebär för arbetstillfällen i Vimmerby är också svårt att säga i det här skedet av satsningen. 

"Vi använder erfarna underleverantörer för att utveckla och bygga våra projekt och de upphandlingarna är ännu inte påbörjade. Generellt tycker vi att det är positivt med lokal förankring men det är såklart inte vårt enda utvärderingskriterium. När det gäller drift och underhåll av parken är sannolikheten för lokal arbetskraft vanligen större". 

Just nu bygger Alight, tillsammans med Neoen, Sveriges största solcellspark på Hultsfreds flygplats. 

"Där kommer H&M köpa elen som parken producerar. Vi är alltid öppna för nya möjligheter och utvärderar markområden över hela Sverige, inte minst i Småland", skriver Johan Hernström på frågan om fler anläggningar kan bli aktuella här.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt