Annons:

Ragnar Åhgren är vd för Inzile AB. Foto: Arkivbild

Når inte målet 2020 – siktar på ökad produktionstakt nästa år

Västerviksföretaget Inzile når inte produktionsmålet för 2020 på grund av komponentbrist. Nu siktar man på en ökad produktionstakt 2021 – och har tecknat ett nytt avtal som rör sex elfordon med Ramudden.

Annons:

Det här året blev inte som tänkt för Västerviksföretaget Inzile AB. Coronapandemin har inneburit att vissa av Inziles underleverantörer inte kunnat förse bolaget med de komponenter som behövs. Två tredjedelar av de fordon som skulle färdigställas under hösten blir leveransklara först nästa år. 

– Målet om 360 tillverkade fordon för 2020 kommer inte nås, utan vi landar på omkring en tredjedel av denna volym. På grund av ovissheten kring Coronakrisen så lämnar vi ingen prognos för 2021, säger Inziles vd Ragnar Åhgren.

Däremot står det klart att Inzile ökar produktionstakten för 2021. Under det fjärde kvartalet i år kommer man nå en produktionstakt om 1 000 fordon per år, men det förutsätter att erforderligt material och komponenter finns i lager. Bolagens ursprungliga plan var att nå denna produktionstakt 2022. 

– Vår tillfälliga komponentbrist är frustrerande men det positiva är att vår produktion redan nu klarar att tillverka i 1000-takt per år, under förutsättning att material och komponenter finns hemma. Glädjande är att de kunder som fått leverans av våra fordon är mycket positiva till de möjligheter fordonet ger, det vill säga att konceptet fungerar väl, kommenterar Ragnar Åhgren.

Tecknat avtal

Det står också klart att börsnoterade Inzile tecknar ramavtal med Ramudden om leverans av sex elfordon. Lastbilarna ska användas till utkörning av material där utrymme och framkomlighet är begränsad. Fordonen ska användas i storstadsregioner och därefter ska det hela utvärderas. 

– Ramudden har ett koncernövergripande mål att minska klimatpåverkan. Detta försöker vi uppnå genom att effektivisera våra transporter och öka användningen av fossilfria drivmedel. Men alla val är viktiga och valet att investera i ny teknik och ellastbilar är ytterligare ett bidrag till att minska utsläppen av växthusgaser, säger Hans-Olov Blom, koncernchef för Ramudden, i ett pressmeddelande. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt