Annons:

Alarmerande siffror för förskolan – skriker efter lokaler

Långt många fler barn i förskolan än vad det finns platser för. Det är verkligheten i Vimmerby kommun. Foto: Jens Lidesjö

Alarmerande siffror för förskolan – skriker efter lokaler

Totalt kommer Vimmerby kommun ha över 800 inskrivna barn i förskolan i mars. Men det finns bara drygt 700 platser. Behovet av nya lokaler är enormt. – Vi kan inte vänta i två år, säger nämndens ordförande Lis Astrid Andersson (S).

Annons:

En ny babyboom i Vimmerby, en låg arbetslöshet och inflyttning av barnfamiljer gör att behovet av förskoleplatser skenar. Bara under 2016 föddes 177 barn i kommunen.

Just nu finns lite över 700 platser i Vimmerby kommun – men det harmoniserar inte direkt med antalet barn. I Vimmerby tätort finns 469 platser, men i mars kommer 531 barn vara inskrivna. Utanför tätorten finns det 238 platser och i mars beräknas 273 barn vara inskrivna. I Vimmerby är 87 procent av samtliga barn inskrivna, i riket är det 83.

2016 var 723 barn inskrivna, 2015 var det 710 och 2012 var det 649. Behovet av nya lokaler är ännu större än tidigare.

– Det är hela tiden en ökning och det är oroväckande. Vi måste trycka på ännu mer för att få upp frågan och behovet av lokaler är skriande, säger Lis Astrid Andersson (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Men det är inte bara antalet barn som ökar.

– Fler barn är också en längre tid på förskolan. Att ett barn är tio timmar på förskolan är inte ovanligt, säger oppositionssamordnaren Peter Karlsson (c).

"Trycka på ännu mer"

BUN har länge vrålat högt efter lokaler. Nu är skriket – om möjligt – ännu högre.

– Vi måste trycka på ännu mer. Jag har fått i uppdrag att från nämndens sida se till att vår verksamhetschef (Anne-Cathrine Ingström) går på ett KS-möte och redovisar situationen för kommunstyrelsen. Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret, så de inser hur viktig lokalfrågan är i första hand, säger Andersson (S).

Nu vill nämnden visa att de upplever det här som en allvarlig risk.

– Kommunstyrelsen har tillsyn och vi ska rapportera så fort vi ser en risk. Nu ser vi en risk, vi måste göra något åt det. För vi kan inte öppna en ny förskola eller hyra en ny lokal, det finns inte pengar. Vi får trycka in de här barnen och det blir överskrivningar överallt. Just nu blir man nästan glad om någon i kön flyttar och det är hemskt, säger Karlsson.

Ordentligt oroad

Lis Astrid Andersson (S) är ordentligt oroad över situationen.

– De här barnen kommer till skolan sedan och det pedagogiska arbetet börjar i förskolan och ges inte förskolepersonalen förutsättningar för att bedriva det uppdrag de har så syns det högre upp så klart. Det är en oroväckande situation för personalen, det är en otroligt tuff arbetssituation och mycket tillbudsrapporter. Vi måste hitta ett sätt att underlätta för att få en bra verksamhet.

"Kan inte vänta"

En ny förskola finns med i planeringen, men tills att det ska bli verklighet av det är det en bit.

– Vi kan inte vänta i två år på en ny förskola. Vi behöver fler lokaler, det är prio ett, säger Lis Astrid Andersson (S).

Ni har tryckt på många gånger. Hur ska ni göra för att verkligen få upp frågan?

– Vi kan bara fortsätta att trycka på. Vi vet ju i nämnden, men vi måste få ut det. Vi får vara tydliga när nämnden har återredovisningen på fullmäktige. Vi måste medvetandegöra dem om det här. Alla måste ta det på allvar, annars har vi inga förskollärare.

Märker ni av att det är svårt att locka förskollärare?

– Det är ett nationellt problem, lärosätena drar in sina distansutbildningar, de minskar och de är jätteviktiga. Vi vill ha hit utbildningar för att få dem att vara kvar. Det är svårt att hitta utbildade förskollärare. Det handlar om arbetsmiljön och det är en tuff verklighet de möter.

2014 var det 5,2 barn per årsarbetare inom förskolan enligt Skolverkets statistik. 2015 var det 5,6 barn. Hur det blev 2016 är fortfarande inte redovisat.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt