Annons:

  • Budgeten för 2022 tagen – kan bli färre anställda inom förskolan

    Det kan bli färre anställda inom förskolan som en effekt av 2022 års budget. Foto: MostPhotos

  • Budgeten för 2022 tagen – kan bli färre anställda inom förskolan

    Peter Karlsson (C) är ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Simon Henriksson

Budgeten för 2022 tagen – kan bli färre anställda inom förskolan

Den nya demografimodellen ger mindre pengar till barn- och utbildningsnämnden. Det innebär bland annat en minskad budget i förskolan 2022.
– Vi pratar inte lägre lärartäthet, men det kommer bli mindre personal totalt sett, säger ordförande Peter Karlsson (C).

Annons:

Den senaste budgetavstämningen för 2021 pekar fortsatt mot ett nollresultat för barn- och utbildningsnämnden. Nu har nämnden tagit beslut om detaljerna i budgeten för 2022. 

Den totala budgeten är på 379 miljoner kronor och budgetramen minskades med 128 000 kronor, enligt ett beslut från kommunfullmäktige där man använder en ny demografimodell.

– Vi får dock täckning för löneökningar, så det ser ut som att vi har fått mer pengar. Men samtidigt har vi en dyrare verksamhet, säger Thomas Hjelm, controller på barn- och utbildningsförvaltningen. 

Totalt flyttar nämnden på 3,3 miljoner kronor. En miljon kronor går till satsningen på läsprogrammet.

– Det fördelas över alla sex- och sjuåringar, så alla skolor får ta del av den miljonen, säger Peter Karlsson (C), ordförande i nämnden.  

Samtidigt har man gått ur en del lokaler, vilket ger ett överskott på en miljon kronor.

– Det är en del äldre lokaler, bland annat den gamla paviljongen på Vimarskolan. Vi har sagt upp den, gått ur lokalen och inte använt den men ändå haft budget för den. Nu kan vi göra något annat för de pengarna.

Mindre personal i förskolan

En pensionsavgång gör att man sparar 600 000 kronor på den centrala förvaltningen. Det rör sig om en ekonomtjänst. Den senaste tiden har det varit två, men nu återgår man till en tjänst igen.  

Förskolan i Vimmerby får en minskad budget med 1,7 miljoner kronor.

– Det beror helt enkelt på färre barn i förskolan, säger Peter Karlsson.

Vad får det för effekter?

– Vi pratar inte lägre lärartäthet och jag kan inte säga att det blir några uppsägningar, men totalt sett blir det mindre personal när det är färre barn.

Hur många tjänster kan det röra sig om?

– Det är upp till varje rektor när han eller hon sätter sin organisation. 

Totalt finns mellan 130 och 140 personer anställda inom förskolan.

– Många är inte fasta tjänster, utan vikariat och timanställningar. Jag kan lova att ingen utbildad personal blir uppsagd. Vi har brist på förskollärare totalt sett. 

"Bättre kontroll"

Budgeten för grundsärskolan och vuxenutbildningen ökas med 1,3 miljoner respektive 1,5 miljoner. Anledningen är fler elever. 300 000 kronor hamnar på en ny tjänst som elevhälsochef inom skolan.

– Där kan vi ta 300 000 kronor från ett statsbidrag, vilket gör att det blir 300 000 kronor i utökning i budgeten.

200 000 kronor satsas på att rusta upp förskolegårdar och skolgårdar.

– Fastighet har lovat att gå in med minst lika mycket, så det blir en årlig kostnad. Vi vill att alla skol- och förskolegårdar ska få en sorts uppfräschning och det är eftersom vi ser att man behöver röra sig mer efter pandemin.

Hur ser du på möjligheterna att få en budget i balans 2022?

– Vi har fått bättre kontroll på budgeten och kan göra fler tidiga insatser, om något område skulle dra iväg. Det känns hoppfullt och det är betydligt enklare att göra satsningar när man vet vilka pengar man har att röra sig med. 

Ny fördelningsmodell

Utifrån demografimodellen kommer barn- och utbildningsnämnden få minskad ram med en halv miljon 2023 och en ökning med 300 000 kronor 2024.

– Det är den plan som ligger och som vi fått från ekonomiavdelningen, men det är samtidigt prognoser. Det är ganska noggrant beräknat med en prislapp på varje åldersgrupp och så vidare, säger Thomas Hjelm.

En ny fördelningsmodell med elevpeng i grundskolan och förskolepeng i förskolan har också införts. 

– När det gäller förskolan är det inga större förändringar. Det blir ett belopp per elev och man tar hänsyn till om det är en- eller fleraavdelningar. Man tar också hänsyn till hur många barn med annat modersmål än svenska som går. Det är också beroende på hur många timmar barnen är på plats och i vilken ålder de är. 

I grundskolan blir dock elevpengen ganska ordentligt annorlunda. Det beror på SALSA-värdet. Tidigare har nämnden fördelat sex miljoner utifrån SALSA-värdet. Nu blir det tolv miljoner. Faktorer som påverkar SALSA-värdet är föräldrarnas utbildningsnivå och bakgrund, fördelningen av pojkar och flickor samt andelen nyanlända elever.

– Skolinspektionen har påpekat att vi födelat för lite efter SALSA-modellen. Det gör att elevpengen sjunker en aning, men i stället får vi ett högre SALSA-värde. Vi hoppas att det här ska ge bättre förutsättningar och en mer rättvis fördelning. Det innebär ingen mindre budgetpåse.

Budgeten går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut. Nämnden var enig.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt