Annons:

NU SKA SKOLSTRUKTUREN UTREDAS – OMFATTANDE BESPARINGAR ÄR ATT VÄNTA

Det är kris i barn- och utbildningsnämndens ekonomi. Nu ska skolstrukturen utredas och Campus kan komma att läggas ned. Dessutom kommer tjänster försvinna från grundskolan. Till höger nämndens ordförande Peter Karlsson (C). Foto: Mostphotos/Bildbyrån/Simon Henriksson

NU SKA SKOLSTRUKTUREN UTREDAS – OMFATTANDE BESPARINGAR ÄR ATT VÄNTA

Både skol- och förskolestrukturen ska utredas. Campus kan komma att avvecklas. Tjänster kommer försvinna. Det var en omfattande handlingsplan med besparingar som presenterades av majoriteten i barn- och utbildningsnämnden på onsdagen.
– Det är ingen punkt som känns bra och det är inget vi vill göra, säger nämndens ordförande Peter Karlsson (C).

Annons:

2015 föreslog den dåvarande majoriteten i Vimmerby kommun att flera skolor och förskolor skulle stängas. Det hela slutade med en folkomröstning och till slut blev det endast förskolan i Pelarne som stängdes. 

Det blev en infekterad och omstridd debatt som hängde i under flera års tid. 

Nu kan frågan blossa upp på nytt. Budgetuppföljningen efter april månad pekar mot ett underskott för barn- och utbildningsnämnden på hela 13 miljoner kronor. Sju av dessa miljoner beror på interkommunala ersättningar och 1,9 miljoner av underskottet ligger på grundskolan. Det beror också på de interkommunala ersättningarna. 

– Det handlar om elever som blir placerade av socialförvaltningen och ska ha sin skolgång i en annan kommun. Tidigare har socialnämnden tagit den kostnaden, men det är vi som ska göra det. Vi har ingen budget för det, säger Ola Karlsson, skolchef i kommunen. 

Budgetavstämningen går nu vidare till kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden måste skicka med en handlingsplan för att försöka få ordning på underskottet.

– Vi ser att det är omöjligt att komma till rätta med hela underskottet. De åtgärder vi kan göra ger inte direkt effekt och därför har vi valt att titta på vissa områden, säger Peter Karlsson (C), ordförande i nämnden.

Det rör sig om en hel radda av åtgärder och här hittar ni sammanställningen: 

* Både förskole- och skolstrukturen i kommunen ska utredas av tjänstemännen. 

* En avveckling av Campus ska utredas. 

* Beslut på att skolpengen reduceras med fyra miljoner kronor.

* Beslut på att förskolepengen reduceras med två miljoner kronor.

* Ett sparkrav på gymnasiet och vuxenutbildningen med 1,5 miljoner kronor. I det ingår också att gymnasiet ska utreda eventuella nedläggningar av program. 

Tjänster kommer försvinna

Att reducera skolpengen och förskolepengen med totalt sex miljoner kronor innebär att ett antal tjänster kommer försvinna. 

– Vi ser att det kan ge ganska snabb effekt. Förskolepengen, skolpengen, gymnasiet och vuxenskolan kommer in i detaljbudgeten i höst och kommer synas från och med augusti 2024. Organisationen är redan lagd för kommande läsår, så det påverkar från och med höstterminen 2024, säger Lis Astrid Andersson (S), vice ordförande i nämnden. 

Förskole- och skolpengen är något som räknas ut per elev, men hur många tjänster som kommer skäras bort kan man inte gå in på. 

– Jag exemplifierade med en yrkeskategori och vilken effekt det skulle få, men jag vill inte säga det i dag. Då låser man bara fast sig vid det. Det här blir rektorns ansvar. Man får mindre pengar och då får man se hur man bygger sin organisation, säger skolchefen Ola Karlsson.

Men lägre personaltäthet kommer det bli.

– Men vilken yrkeskategori det handlar om är upp till varje enskild rektor på förskolorna och skolorna. 

Campus kan läggas ned

En avveckling av Campus, den enda av ovan nämnda verksamheter som inte är lagstadgad, skulle kunna ge 5,5 miljoner kronor. 

– Det är inget beslut om avveckling, utan det ska utredas och så får vi se vilka konsekvenser det skulle innebära innan nämnden kan fatta ett beslut, säger Peter Karlsson (C). 

När skulle det kunna ske en avveckling av det?

– Det är ingen avveckling beslutad, utan uppdraget är att det ska utredas. Det här är ingen punkt vi vill göra och det är inget beslut fattat, men vi har den budget vi har och kan inte räkna med mer stöd från kommunstyrelsen eller regeringen. Andra kommuner har liknande problem och vi måste vända på alla stenar. 

Känner man till det här från Campus sida innan det här eller blir det en överraskning?

– Det blir en överraskning. Det är den enda verksamheten som inte är lagstadgad. Vi ser att Campus är jätteviktigt för oss eftersom det både utbildas personal till våra egna verksamheter och till näringslivet i kommunen, men det är en frivillig verksamhet. 

Skolstrukturen ska utredas

Dessutom ska skol- och förskolestrukturen i kommunen utredas på nytt. Men majoritetens företrädare är väldigt försiktiga med att uttala sig om att eventuellt stänga skolor och förskolor. 

– Det är inget vi diskuterar utan vi vill bara ha en genomlysning. Vi måste vända på alla stenar och har många skolor i kommunen. Vi måste göra något när vi ligger 13 miljoner minus, säger Peter Karlsson och Lis Astrid Andersson. 

Det var väldigt mycket debatt för snart tio år sedan. Ser ni något liknande framför er igen?

– Nej, absolut inte. Det är barnens bästa i främsta rummet och vi vill inte äventyra barnens utbildning. Det ska vara likvärdigt vart man än går, säger Peter Karlsson. 

Hur stor är risken att skolor och förskolor kan stängas?

– Det är kommunfullmäktige som beslutar om det, men det är inte aktuellt nu. Det här handlar om att vi vill ha en utredning. 

När ska man ha utrett det här?

– Det får vi återkomma till. Vi har inte satt någon tidsfrist ännu från nämndens sida, säger Lis Astrid Andersson. 

– Det är ingen punkt som känns bra eller som vi känner att den här tar vi. Vi kan tycka att vi borde få mer pengar av den kommunala kakan och att vi har fel budget, men det finns inte mer pengar. Vi går en tuff tid till mötes, säger Peter Karlsson. 

Nämnden var oenig i flera beslut. HÄR kan du läsa mer om det. HÄR kan du läsa hur AL-skolans rektor Josephine Svensson reagerar. 

Fotnot: På ett ställe i texten stod det först att man skulle utreda om Campus och vuxenutbildningen ska läggas ned. Det är felaktigt. Utredningen handlar om Campus medan vuxenutbildningen har ett sparkrav på sig tillsammans med gymnasiet.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt