Annons:

V vill fördubbla anslaget till kvinnojouren – lämnar in motion

Pia Young och hennes vänsterparti vill dubbla stödet till kvinnojouren. Foto: Simon Henriksson

V vill fördubbla anslaget till kvinnojouren – lämnar in motion

Vänsterpartiet vill att stödet till Kvinnojouren Hultsfred/Vimmerby ska öka från Vimmerby kommuns sida. Minst med det dubbla, skriver partiet.

Annons:

I motionen, som lämnas in till kommunfullmäktige på måndag, skriver Vänsterpartiet om mäns våld mot kvinnor och om kvinnojouren i Hultsfred och Vimmerby.

"Kvinnojouren är idag den organisation som tar störst ansvar för mäns våld mot kvinnor, ett ansvar som i huvudsak borde tas av stat och kommun. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, som mycket ofta betyder livslångt lidande för de kvinnor och barn som drabbas. För samhället blir detta en stor och ökande kostnad, om inte tillräckliga resurser sätts in i tid för att mildra och minska de skador som kvinnorna och barnen har fått", skriver Vänsterpartiets Pia Young.

På nationell nivå vill V införa ett statligt grundstöd till kvinnojourerna, men i väntan på det måste det hanteras på kommunal nivå, skriver partiet.

45 000 kronor om året

"I dag ser förutsättningarna för kvinnojourerna väldigt olika ut i olika kommuner. I värsta fall tvingas de hela tiden söka tillfälliga projektpengar för att kunna bedriva sin verksamhet för utsatta kvinnor och deras barn.
Anmälningarna om misshandel mot kvinnor och sexualbrott ökar varje år. Brottsförebyggande Rådet (Brå) har konstaterat att ökningen delvis beror på en ökad anmälningsbenägenhet, men också på en faktisk ökning av brott under de senaste åren. Kvinnojouren berättar själva att de möter allt fler svåra fall och mer av våld som sker i ”hederns” namn", skriver Young i motionen. 

Stödet till Kvinnojouren i Hultsfred/Vimmerby ligger på 45 000 kronor om året från Vimmerby kommun. Ungefär det dubbla lägger Hultsfreds kommun. 

"Det är långt ifrån tillräckligt för att deras verksamhet ska fungera, och de får förlita sig på tillfälliga donationer och tillfälliga projektpengar. En mer stadig inkomst skulle ge bättre långsiktighet och göra att kvinnojouren inte behöver jaga tillfällig finansiering i samma utsträckning utan kan lägga all energi på sitt verkliga arbete", går att läsa i motionen. 

Vill öka stödet

Nu vill Vänstern därför öka stödet till kvinnojouren. Med minst det dubbla och därmed matcha stödet från grannkommunen Hultsfred.

"För kommunen är det en närmast försumbar kostnad, men för kvinnojouren skulle det göra stor skillnad. Det är också ett sätt att visa att kommunen verkligen värderar det arbete kvinnojouren gör". 

Vänstern yrkar på att stödet ökas till det minst det dubbla och på att stödet räknas upp årligen för att säkerställa ett stabilt ekonomiskt stöd även i framtiden. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt