Annons:

Moderaten irriterad efter förslaget:

Jonas Lövgren (M) är inte nöjd med hur länsunionen presenterade förslaget om utökat anslag till kvinnojourerna. Foto: Pressbild

Moderaten irriterad efter förslaget: "Lite mer ödmjukhet kan man önska"

Länsunionen föreslår att kvinnojourerna i länet får dela på 120 000 kronor. Ett förslag moderaten Jonas Lövgren menar kommer från M och KD.
– Lite mer ödmjukhet från en politisk majoritet skulle man önska, säger han.

 

 

Länsunionen, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, föreslår att kvinnojourerna i länet ska få dela på ett tillfälligt anslag om 120 000 kronor.

Finns i norra länet

Beslut om det tillfälliga anslaget kommer tas på regionstyrelsens sammanträde på onsdag.

– Vi vill samtidigt understryka att det är kommunerna som har ansvaret för kvinnojourerna och deras grundfinansiering. Kvinnojourer har ett nära samband med socialtjänstansvaret som varje kommun har. Regionen har dock ett folkhälsoansvar som innebär att stötta bland annat kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

Kvinnojourer finns i Kalmar, Västervik och Hultsfred/Vimmerby. 

– Detta tillfälliga anslag fördelas efter befolkningsunderlag och gäller för 2020. Satsningen finansieras via särskilda statsbidrag för innevarande år. I översynen som pågår av organisationsbidragen undersöks förutsättningar för att kunna ge stöd åt länets kvinnojourer från 2021 och framåt, säger Christer Jonsson (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

Annons:

I dag skrev vi om att länsunionen, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna, föreslår att kvinnojourerna i länet får dela på ett tillfäligt anslag om 120 000 kronor.

– Med nuvarande läge med Covid-19, social distansering och fler som stannar hemma från arbete och utbildning finns en risk för en ökad utsatthet för våld i nära relationer. Regionen arbetar för närvarande med en översyn av riktlinjerna för organisationsbidrag. I väntan på detta vill vi stärka kvinnojourernas arbete och därför tillför vi nu dessa resurser, sa Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för folkhälsa, hållbarhet och psykiatri.

Men regionrådet Jonas Lövgren (M) var inte förtjust i hur nyheten presenterades.

– Detta förslag är inte den politiska majoritetens. Det lyftes i en motion av mig och Margreth Johansson (KD) i september förra året och därefter har jag lobbat stenhårt både gentemot Socialdemokraterna och regionens tjänstemän för att få denna satsning till stånd. Jag blir därför oerhört irriterad när jag ser att det framstår som att detta kom från den politiska majoriteten. Det hade förmodligen aldrig kommit om inte jag och Margreth hade fört upp det i motionen förra året, säger han. 

"Vana vid det"

Lövgren säger dock att det inte är direkt ovanligt.

– Det är något vi i oppositionen är ganska vana vid. Vi lägger ofta förslag som besvaras eller avslås för att majoriteten vid ett senare tillfälle tar förslagen som sina. Men, det känns ju lite märkligt. Vi föreslog ju de extra pengarna till kvinnojourerna i en motion vi lämnade in redan i september förra året och den motionen kommer upp för behandling först nu när de själva gör en stor sak av ett förslag de själva inte ens ligger bakom. Lite mer ödmjukhet från en politisk majoritet skulle man ju kunna önska.

Hur hade du velat att de skulle lägga fram det?

– Jag hade förväntat mig att de tog de sju förslagen i vår motion på lite större allvar. I sitt besvarande av motionen saknas strategi för hur man egentligen konkret vill arbeta med frågan om mäns våld mot kvinnor och det saknas hur de vill arbeta förebyggande. Bifaller de inte en sådan här motion är de ju dessa svar skyldiga. Jag hade tidigt en dialog med Socialdemokraterna om de förslag vi lade fram innan vi ens hade lagt fram dem, men någon kommunikation med mig efter det har inte ägt rum. Det hade jag faktiskt förväntat mig speciellt när de nu väljer att bifalla ett av sju förslag, det om extra pengar till kvinnojourerna i länet.

Vad tycker du om förslaget som är framlagt?

– Det här med mäns våld mot kvinnor är en oerhört viktig fråga och där vill jag inte lägga några ideologiska perspektiv. Frågan är för viktig för det, men jag saknar en hel del resonemang kring hur de konkret tänker arbeta för att förhindra våldet mot kvinnor och hjälpa de som redan råkat illa ut. Detta resonemang borde funnits med i svaret när de väljer att inte bifalla de konkreta och viktiga förslagen vi presenterade i vår motion. Jag hade förväntat mig mer av en majoritet som säger att de prioriterar denna fråga.

Beslut om anslaget ska tas på regionstyrelsens sammanträde på onsdag.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt